skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Naam- en ranglijst der officieren bij de land- en zeemagt in Nederlandsch Indie

Online access

  • Title:
    Naam- en ranglijst der officieren bij de land- en zeemagt in Nederlandsch Indie
  • Language: English