skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granit͡sy.

Voronezhskiĭ gosudarstvennyĭ universitet.

Voronezh : Izd-vo OOO "Obshchestvo Buteĭko" 1999

Online access