skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Dous modelos educativos, dúas escolas enfrontadas: a escola republicana e a escola nacional-católica

Porto Ucha, Anxo Serafín ; Iglesias - Salvado, José - Luis

Sarmiento: Anuario galego de historia da educación, 2006, Issue 10, pp.113-146 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

Citations Cited by