skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Ontologiya neprotivorechivosti sotsialnoi konstruksii spotsialnogo i inklusivnogo obrasovaniya [Ontology of self-consistency of social construction of special and inclusive learning]

Kalinnikova-Magnusson, Liya ;Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap

«ИНВАЛИДЫ – ИНВАЛИДНОСТЬ – ИНВАЛИДИЗАЦИЯ», 2018, pp. 387-391

Nizhnii Novgorod: NISOTS

No full-text

Citations Cited by