skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Finance a úvěr = Czech journal of economics and finance.

Czechoslovakia. Ministerstvo financí.

Praha : Vydává Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd ve spolupráci s Českoi národní bankou a Ministerstvem financí ČR

Online access