skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Innovatie vernieuwd Opening in viervoud

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)

Amsterdam : Amsterdam University Press c2008

Online access

 • Title:
  Innovatie vernieuwd Opening in viervoud
 • Author/Creator: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
 • Publisher: Amsterdam : Amsterdam University Press
 • Creation Date: c2008
 • Language: Dutch
 • Physical Description: 1 online resource (141 p.).
 • Bibliography: Includes bibliographical references.
 • Subjects: Technological innovations -- Government policy -- Netherlands; Research -- Government policy -- Netherlands; Industrial organization -- Netherlands; Strategic planning -- Netherlands
 • Description: The WRR suggests a new policy that gives space to surprises, to challenges and crosses borders
 • Notes: Includes bibliographical references.
 • Contents: inhoudsopgave; samenvatting; ten geleide; 1 inleiding; 1.1 aanleiding van het rapport; 1.2 invalshoek en thematiek; 1.3 probleemstelling; 1.4 opzet van het rapport; 2 de noodzaak van innovatie; 2.1 wat is innovatie?; 2.2 nederlandse innovatieprestaties; 2.3 waarom innovatie?; 2.4 ontwikkeling van denken en beleid; 2.5 conclusie; 3 bronnen van innovatie; 3.1 het evolutionaire perspectief; 3.2 kennis en leren; 3.3 0ntdekking en toepassing; 3.4 open innovatie; 3.5 vertrouwen; 3.6 conclusie: opening in viervoud; 4 principes voor beleid; 4.1 systeemfalen; 4.2 marktfalen; 4.3 overheidsfalen
  4.4 het sleutelgebiedenbeleid en backing winners4.5 realisatie van onbenut potentieel; 4.6 conclusie; 5 productie en gebruik van kennis; 5.1 valorisatie; 5.2 financiering van wetenschappelijk onderzoek; 5.3 conclusie; 6 ondernemerschap en innovatie; 6.1 ondernemerschap, innovatie en economische groei; 6.2 ondernemerschap in nederland; 6.3 toekomstig beleid; 6.4 conclusie; 7 organisatie en innovatie; 7.1 organisatie voor innovatie; 7.2 innovatie van organisatie; 7.3 innovatie van overheidsdiensten; 8 netwerken en regionaal beleid; 8.1 netwerken; 8.2 regionale innovatiesystemen
  8.3 regionaal beleid9 conclusies; 9.1 urgentie van innovatiebeleid; 9.2 anders denken over innovatiebeleid; 9.3 opening naar buiten; 9.4 opening naar samenwerking; 9.5 opening voor verrassingen; 9.6 opening voor uitdagers; 9.7 publieke middelen; 9.8 tot slot; literatuur; bijlage
 • OCLC Number: 476251312
 • Identifier: ISBN1-281-97251-7;ISBN9786611972516;ISBN90-485-0129-6