skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Werk en inkomsten na massaontslag de zekerheid is niet van de baan

Scheele, Dirk. ;Gaalen, Ruben van.

Amsterdam : Amsterdam University Press 2008

Online access

 • Title:
  Werk en inkomsten na massaontslag de zekerheid is niet van de baan
 • Author/Creator: Scheele, Dirk.
 • Gaalen, Ruben van.; Rooijen, Johan van.; Netherlands. Centraal Bureau voor de Statistiek.; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
 • Publisher: Amsterdam : Amsterdam University Press
 • Creation Date: 2008
 • Language: Dutch
 • Physical Description: 1 online resource (149 p.).
 • Bibliography: Includes bibliographical references.
 • Subjects: Unemployed -- Research -- Netherlands; Layoff systems
 • Notes: Includes bibliographical references.
 • Contents: ""Werk en inkomstenna massaontslag""; ""inhoudsopgave""; ""ten geleide""; ""samenvatting""; ""1 inleiding""; ""1.1 werkzekerheid als beleidsthema""; ""1.2 massaontslag als onderzoeksvehikel""; ""1.3 vraagstelling en onderzoekskader""; ""2 literatuurverkenning van de gevolgenvan massaontslag""; ""2.1 onderzoek in de verenigde staten""; ""2.2 recent europees onderzoek""; ""2.3 nederlands onderzoek""; ""2.4 methodologische conclusies""; ""2.5 inhoudelijke conclusies""; ""3 massaontslag in nederland nadergeplaatst""; ""3.1 mobiliteit op de arbeidsmarkt en gedwongenontslagen""
  ""3.2 het institutionele kader van massaontslag""""4 de omvang van massaontslag innederland""; ""4.1 de identificatie van massaontslag""; ""4.2 het ssb als bron voor de analyse van de gevolgenvan massaontslag""; ""4.3 de operationalisering van de grootheidmassaontslag""; ""5 de gevolgen van massaontslag voor depositie op de arbeidsmarkt""; ""5.1 verandering van arbeidsmarktstatus""; ""5.1.1 arbeidsmarktstatus naar geslacht en leeftijd""; ""5.1.2 kenmerken van de groep zonder inkomsten""; ""5.1.3 uitkeringsafhankelijkheid naar werknemerskarakteristieken""
  ""5.1.4 van werk naar werk na een massaontslag""""5.1.5 ontslag voor, tijdens of na de piekmaand""; ""5.2 zoekduur naar een baan""; ""5.2.1 werknemers zonder werk na een bepaalde zoekduur""; ""5.2.2 analyse met behulp van duurmodellen""; ""5.3 aspecten van zoekstrategieën van werknemers""; ""5.3.1 de eerste transitie na ontslag""; ""5.3.2 factoren die bepalend zijn voor de keuzen van werknemers""; ""5.3.3 de eerste transitie en de sociaal-economische categorie optermijn""; ""6 inkomstenontwikkeling na massaontslag""
  ""6.1 inkomstenontwikkeling naar werknemers -karak te ri stieken en eerste transitie""""6.1.1 neerwaartse en opwaartse mobiliteit""; ""6.1.2 de relatieve inkomstenontwikkeling naar werknemers -karakteristieken""; ""6.1.3 eerste transitie en inkomstenontwikkeling""; ""6.1.4 regressieanalyse van de relatieve inkomstenontwikkeling""; ""6.1.5 naar een baan in de eigen sector""; ""6.2 inkomstenstijging gedurende de loopbaan""; ""6.2.1 uitgestelde beloning, opbouw van menselijk kapitaal enproductiviteit""; ""6.2.2 menselijk kapitaal en zoekkapitaal""; ""7 aspecten van een werkzekerheidsbeleid""
  ""7.1 de belangrijkste bevindingen van het onderzoek""""7.1.1 representativiteit""; ""7.1.2 werkzekerheid voor de doorsnee werknemer""; ""7.1.3 winnaars en verliezers""; ""7.1.4 de invloed van de eerste transitie na ontslag""; ""7.2 dimensies van institutionele voorwaarden voorwerkzekerheid""; ""7.3 van werk naar werk""; ""7.3.1 eigenschappen van werknemers die van werk naar werkstromen""; ""7.3.2 onderscheidende kenmerken van vroege vertrekkers""; ""7.3.3 de tijdigheid van de ontslagaankondiging""; ""7.3.4 fasering van ontslagen en flexibele zoekduur""; ""7.3.5 zoek- en wervingskanalen""
  ""7.4 tussentijdse arbeid of een uitkering""
 • Identifier: ISBN1-281-98847-2;ISBN9786611988470;ISBN90-485-0628-X