skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Pla d'intervenció individual en la dislèxia i suport a les famílies en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

Jubert Anfrons, Maria Victoria ;Universitat Oberta De Catalunya ; Megías Buitrago, María Ángeles

Link to full text

Citations Cited by
 • Title:
  Pla d'intervenció individual en la dislèxia i suport a les famílies en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
 • Author/Creator: Jubert Anfrons, Maria Victoria
 • Universitat Oberta De Catalunya ; Megías Buitrago, María Ángeles
 • Language: Catalan
 • Subjects: Tdah ; Dislèxia ; Tea ; Tdah ; Dislexia ; Tea ; Adhd ; Dyslexia ; Asd ; Educational Psychology - - Practicum ; Psicologia Pedagògica - - Practicum ; Psicología Pedagógica - - Practicum
 • Description: Aquest projecte té com a objectiu principal la intervenció en un context d'educació formal, obtenir experiència professional i definir quin és realment el paper del psicopedagog. Consta de tres activitats: un taller per a pares i mares de nens amb TDAH, un pla reeducatiu per a una alumna amb dislèxia i un taller de competència social per a nens amb TEA. El procés d'investigació-acció ha regit tot el procés, el qual es basa en els principis bàsics de la LEC (12/2009) de qualitat i equitat educativa i d'atenció a la diversitat, mitjançant el model col·laboratiu des d'un enfocament educacional constructiu. La comparació entre la teoria i la pràctica ha estat un punt clau per a concloure quina és la millor metodologia a emprar per a cada cas.
  This project goal is to achieve an intervention in the formal education context, get professional experience and clearly define the role of the psychopedagogist. It consists of three activities: a workshop for parents of children with ADHD, a reeducation plan for a student with dyslexia and a workshop on social competence for children with ASD. Founded on the basic rules of the LEC (12/2009) on educational equity and quality and care of Diversity through the collaborative model from a constructive educational approach, the principal objective of this process was based on research-action. The comparison between theory and practice is a key point to choose the best method for each case.
  Este proyecto tiene como objetivo principal la intervención en un contexto de educación formal, obtener experiencia profesional y definir cuál es realmente el papel del psicopedagogo. Consta de tres actividades: un taller para padres y madres de niños con TDAH, un plan reeducativo para una alumna con dislexia y un taller de competencia social para niños con TEA. El proceso de investigación-acción ha regido todo el proceso, el cual se basa en los principios básicos de la LEC (12/2009) de calidad y equidad educativa y de atención a la diversidad, mediante el modelo colaborativo desde un enfoque educacional constructivo. La comparación entre la teoría y la práctica ha sido un punto clave para concluir cuál es la mejor metodología a emplear para cada caso.