skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Educación social e educación ambiental: análise de propostas ambientais nas carreiras de montaña

Villaverde Doval, Javier

AmbientalMente sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación ambiental, 2016, Issue 22, pp.36-47

Full text available online

Citations Cited by
 • Title:
  Educación social e educación ambiental: análise de propostas ambientais nas carreiras de montaña
 • Author/Creator: Villaverde Doval, Javier
 • Language: Gallegan
 • Subjects: Educación Social ; Protocolo ; Carreiras De Montaña ; Sustentabilidade ; Social Education ; Protocol ; Mountain Races ; Sustainability
 • Is Part Of: AmbientalMente sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación ambiental, 2016, Issue 22, pp.36-47
 • Description: Social education and environmental education pursue the welfare of today’s society and of the future. The interest of this work focuses on the impact of sport, but specifically mountain races in the natural environment. The methodology followed in the work responds to qualitative research through the documentary analysis of primary and secondary sources. The motivation of this subject is due to the increase in the number of mountain corridors, which has a clear tendency in recent years. EUROPARC-Spain estimates that around 700,000 people run annually by unique natural spaces. The documents that regulate this type of activities will be analyzed to identify conservation proposals and solutions for the impact caused by mountain races:Protocolo Medioambiental da FEDME, Manual sobre deporte e medio ambiente do COI, Proposta e accións da Estratexia Nacional sobre Deporte e Sustentabilidade, Propostas de medidas de xestión ambiental para a sustentabilidade das carreiras por montaña en espazos naturais protexidos da UAM e Manual 12 de EUROPARC-España: Guía de boas prácticas para desenvolvemento de carreiras por montaña en espazos naturais protexidos.
  A educación social e a educación ambiental perseguen o benestar da sociedade actual e das futuras. O interese deste traballo centrase no impacto do deporte, mais concretamente as carreiras de montaña no medio natural. A metodoloxía seguida no traballo responde á investigación cualitativa a través da análise documental de fontes primarias e secundarias. A motivación deste tema débese o aumento do número de corredores de montaña, o cal ten unha tendencia clara nos últimos anos. EUROPARC-España calcula que cerca de 700.000 persoas corren anualmente por espazos naturais singulares. Analizarase os documentos que regulan este tipo de actividades para identificar propostas de conservación e  solucións para o impacto provocado polas carreiras de montaña: Protocolo Medioambiental da FEDME, Manual sobre deporte e medio ambiente do COI, Proposta e accións da Estratexia Nacional sobre Deporte e Sustentabilidade, Propostas de medidas de xestión ambiental para a sustentabilidade das carreiras por montaña en espazos naturais protexidos da UAM e Manual 12 de EUROPARC-España: Guía de boas prácticas para desenvolvemento de carreiras por montaña en espazos naturais protexidos.
 • Identifier: ISSN: 1887-2417