skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Monetary Policy of the Hungarian National Bank and the Possibility of Adoption Euro in Hungary
Měnová politika Maďarské národní banky a možnost zavedení eura v Maďarsku

Londýn, Radek ;Durčáková, Jaroslava ; Hejduk, Petr

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

Citations Cited by
 • Monetary Policy of the Hungarian National Bank and the Possibility of Adoption Euro in Hungary

 • Title:
  Měnová politika Maďarské národní banky a možnost zavedení eura v Maďarsku
 • Author/Creator: Londýn, Radek
 • Durčáková, Jaroslava ; Hejduk, Petr
 • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Language: Czech
 • Subjects: Government Financial Statistics ; Convergency ; National Accounts ; Hungarian National Bank ; The Optimum Currency Area: Konvergence ; Vládní Finanční Statistika ; Národní Účetnictví ; Maďarská Národní Banka ; Teorie Optimální Měnové Zóny
 • Description: Whatever country gives up its currency and adopts the currency of the common union, has to count on some impacts. The country loses its exchange rate convergential channel and the convergency is running throught the inflation. The level of the inflation pain depends on the difference in the economic level between those two areas, i.e. Hungary and the European Union. If Hungary adopts euro, it would lead to high inflation and numerous shocks due to Hungarian low level of convergency and different monetary policy transmission mechanism. Hungary has no chance to avoid adoption of euro in the log run, but if it keeps forint for at least a few years, Hungary can expect a tolerable inflation, more natural convergential process and the possibility to use its own monetary policy, which in Hungary is based right on the exchange rate channel of monetary transmission.
  Jakákoli země dobrovolně se vzdávající vlastní měny ve prospěch jednotné měny ztrácí kurzový konvergenční kanál a konverguje skrze kanál inflační. Do jaké míy bude inflační kanál bolestivý, závisí na aktuální odlišnosti hospodářské úrovně příslušné konvergující ekonomiky a ekonomiky jednotné měnové zóny, v tomto případě eurozóny. Maďarsko sice můře euro přijmout, bude to však znamenat nepříjemný inflační proces spojený s četnými šoky pro tuto ekonomiku. Z dlouhodobého hlediska nemá Maďarsko šanci přijetí eura vzdorovat, ponechá - li si však alespoň ještě několik let forint, má minimálně vyhlídku na přijatelnou výši inflace, přirozenější konvergenční proces a možnost využívat k makroekonomické stabilizaci fiskální i monetární kanál, který v Maďarsku stojí právě téměř výhradně na kanálu měnového kurzu.