skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Tarkastuskooste : nuorisotyöttömyys ja nuorten integroituminen työmarkkinoille : vuosina 2013–2017 julkaistut tarkastuskertomukset.

Euroopan Unionin Ylimpien Tarkastuselinten Yhteyskomitea ; European Court of Auditors

Luxembourg : Publications Office 2018

Link to full text

Citations Cited by
  • Title:
    Tarkastuskooste : nuorisotyöttömyys ja nuorten integroituminen työmarkkinoille : vuosina 2013–2017 julkaistut tarkastuskertomukset.
  • Author: Euroopan Unionin Ylimpien Tarkastuselinten Yhteyskomitea ; European Court of Auditors
  • Publisher: Luxembourg : Publications Office
  • Creation Date: 2018
  • Language: Finnish
  • Subjects: Labour Market ; Youth Unemployment ; Youth Employment ; Integration Into Employment ; Young Person ; Young Worker ; Fight Against Unemployment ; Audit
  • Description: Vuonna 2008 alkanut talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut merkittävästi nuorten työmarkkinatilanteeseen. Tämä on mittava haaste Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. Vaikka nuorisotyöttömyys onkin useimmissa jäsenvaltioissa vähentynyt vuoden 2013 huippulukemista, on se edelleen vakava huolenaihe: vuonna 2016 noin 4,2 miljoonaa eurooppalaista nuorta ei löytänyt töitä, ja pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen suuri. Nuorisotyöttömyyteen puuttuminen on pääasiassa kansallisten hallitusten ja aluehallinnon tehtävä. Euroopan unioni kuitenkin tukee ja tarvittaessa täydentää kansallisia työttömyyden torjuntatoimia. Nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevien ohjelmien ja siihen investoitujen julkisten varojen kasvava määrä on saanut useat EU:n jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet sisällyttämään asiaa koskevan tarkastuksen työohjelmiinsa. Tämä tarkastuskooste alkaa yleiskatsauksella, jossa esitellään työllisyyspolitiikan historiaa Euroopan unionissa. Sen jälkeen kuvaillaan joitakin tärkeimpiä nuorisotyöttömyyteen liittyviä kysymyksiä. Tarkastuskoosteen toinen osa sisältää tiivistelmän kolmentoista jäsenvaltion ylimmän tarkastuselimen (Belgia, Bulgaria Italia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen neljän viime vuoden aikana toteuttamista tarkastuksista valittujen tarkastusten tuloksista. Koosteeseen valituissa tarkastuksissa käsiteltiin tuloksellisuuteen liittyvien ongelmien keskeisiä osa-alueita. Painopisteenä oli erityisesti toteutetun työllisyyspolitiikan ja toteutettujen työllisyysohjelmien ja ‑hankkeiden tehokkuus, vaikuttavuus ja/tai taloudellisuus. Tämä tarkastuskoosteen kolmas osa sisältää eritelmiä, jotka perustuvat 13 jäsenvaltion ylimmän tarkastuselimen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tarkastusten joukosta valittuihin tarkastuksiin.
  • Identifier: ISBN: 978-92-872-9361-9 ; DOI: 10.2865/535622