skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai - helyzetkép és alapvető dilemmák

Imre, Lengyel ; Attila, Varga

Közgazdasági Szemle, May 2018, Vol.65(5), pp.499-524,556 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

  • Title:
    A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai - helyzetkép és alapvető dilemmák
  • Author/Creator: Imre, Lengyel ; Attila, Varga
  • Language: Hungarian
  • Subjects: Hungary ; Elgar, Edward ; Studies ; Macroeconomics ; Foreign Investment ; Research & Development–R&D ; Economic Policy
  • Is Part Of: Közgazdasági Szemle, May 2018, Vol.65(5), pp.499-524,556
  • Description: A makrogazdasági kérdésekkel kiváló tanulmányok sora foglalkozik, míg a magyar gazdasági növekedés térbeli elemzése háttérbe szorult. A téma fontosságát indokolja, hogy a volt szocialista EU-tagállamok között Magyarország gazdasága növekedett a leglassabban 2004 és 2016 között. Tanulmányunkban áttekintjük, hogy a növekedéshez melyik megye, megyecsoport milyen mértékben járult hozzá 2000-től/2004-től 2016-ig. Egyik alapvető megfigyelésünk, hogy amíg 2007-ig a növekedést elsősorban Budapest és vonzáskörzete generálta, addig a főváros 2010-től már egyértelműen visszafogta növekedési ütemét, egyre inkább lemaradva több volt szocialista EU-tagállam fővárosától. Az adatokból egy térbeli paradoxon rajzolódik ki: annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés alapvető tényezői - például a képzett munkaerő, a K + F - a főváros térségében koncentrálódnak, itt szinte stagnál a növekedés, és csökken a munkatermelékenység. Az a négy-öt megye élénkíti a gazdaságot, amelyben külföldi érdekeltségű feldolgozóipar működik, míg a többi megye - azok is, ahol egyetemi központok vannak - a jelentős EU-források ellenére csak mérsékelten járul hozzá a kibocsátás fokozásához. Ha a gazdaságpolitika nem veszi figyelembe a gazdaság térbeli működésének sajátosságait és az ezekhez kapcsolódó régióspecifikus szakpolitikai intézkedések szükségességét, akkor az ország gazdasági növekedése a lehetőségekhez képest továbbra is visszafogott és sérülékeny marad.
  • Identifier: ISSN: 00234346 ; E-ISSN: 1588113X ; DOI: 10.18414/KSZ.2018.5.499