skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Societal and Political Pressure on Child Protection: The Perspective of Child Protection Professionals

Ilona Tamutienė ; Vaida Auglytė

Viesoji Politika ir Administravimas, 2018-07-01, Vol.17 (3)

Vilnius: Mykolas Romeris University

No full-text

Citations Cited by
 • Title:
  Societal and Political Pressure on Child Protection: The Perspective of Child Protection Professionals
 • Author/Creator: Ilona Tamutienė ; Vaida Auglytė
 • Publisher: Vilnius: Mykolas Romeris University
 • Language: Lithuanian
 • Subjects: Domestic violence ; Specialists ; Child welfare ; Risk management
 • Is Part Of: Viesoji Politika ir Administravimas, 2018-07-01, Vol.17 (3)
 • Description: Šio straipsnio tikslas – apibūdinti vaiko teisių apsaugos specialistų (VTAS) patiriamą spaudimą mažinant socialinę riziką vaiko apsaugos srityje. Straipsnis remiasi 2018 m. kovo–balandžio mėn. atliktų 10-ies pusiau struktūruotų kokybinių interviu su vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais duomenų analize. Nustatyta, kad vaiko apsaugos srityje susiduria prieštaringi politikos tikslai, įpareigojantys VTAS išsaugoti vaikui šeimą ir kartu apsaugoti jį nuo prievartos šeimoje. Kasdienėje praktikoje derinant šiuos tikslus kyla daug iššūkių. Rekomenduojama diegti struktūrines darbinio streso įveikos strategijas, kurios įgalintų teikti visokeriopą paramą specialistams, padėtų objektyviau pažvelgti į situacijas ir pasidalyti sprendimų priėmimo atsakomybe. Labai svarbu formuoti socialiai atsakingus žurnalistus, nes tik skelbiant negatyvias ir netikslias naujienas pradedama nepasitikėti VTAS, žlugdomas jų profesionalumas, tampa sunkesnis kasdienis vaiko apsaugos darbas.
 • Identifier: ISSN: 1648-2603
  EISSN: 2029-2872