skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Naamlijst der europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië : en opgave omtrent hun burgerlijken stand

Online access

  • Title:
    Naamlijst der europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië : en opgave omtrent hun burgerlijken stand
  • Variant Title: Naamlijst der europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië
  • Language: English