skip to main content

Xaragall (Manresa)

Manresa : Centre d'Estudis Geològics Valentí Masachs Col.legi de Doctors i Llicenciats

Online access

  • Title:
    Xaragall (Manresa)
  • Variant Title: Xaragall
  • Publisher: Manresa : Centre d'Estudis Geològics Valentí Masachs Col.legi de Doctors i Llicenciats
  • Language: Catalan
  • Identifier: ISSN2013-4479