skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Euroopan työllisyysstrategia : toimet Euroopan työllisyyden parantamiseksi.

European Commission

Luxembourg : Publications Office 2011

Link to full text

Citations Cited by
  • Title:
    Euroopan työllisyysstrategia : toimet Euroopan työllisyyden parantamiseksi.
  • Author: European Commission
  • Publisher: Luxembourg : Publications Office
  • Creation Date: 2011
  • Language: Finnish
  • Subjects: European Employment Strategy ; Eu Employment Policy ; Employment Statistics ; Cooperation Policy ; Labour Market
  • Description: Työssä käyvien ihmisten lukumäärän kasvattaminen on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja köyhyyden vähentämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Se edellyttää EU:n kansallisten työllisyyspolitiikkojen koordinointia, jossa Euroopan työllisyysstrategialla on keskeinen rooli. Tässä esitteessä kerrotaan, miten strategia toimii ja millaisiin haasteisiin sillä on vastattava. Siinä kerrotaan myös, mitkä tahot auttavat parantamaan työllisyyttä ja koulutustasoa ja vähentämään köyhyyttä EU:ssa vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
  • Identifier: ISBN: 978-92-79-17858-0 ; DOI: 10.2767/1369