skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus : työllisyys, osallisuus ja sosiaalipolitiikka investointeina.

European Commission ; Directorate-General for Communication

Luxembourg : Publications Office 2014

Link to full text

Citations Cited by
  • Title:
    Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus : työllisyys, osallisuus ja sosiaalipolitiikka investointeina.
  • Author: European Commission ; Directorate-General for Communication
  • Publisher: Luxembourg : Publications Office
  • Creation Date: 2014
  • Language: Finnish
  • Subjects: Eu Policy ; European Union ; Eu Employment Policy ; Public Awareness Campaign ; Fight Against Unemployment ; Youth Unemployment ; Employment Aid ; Social Integration ; Social Policy ; Social Security
  • Description: Euroopan unioni perustuu sosiaaliseen markkinatalouteen. Täystyöllisyys, sosiaalinen edistys, sosiaalinen osallisuus, sosiaalinen suojelu, yhteisvastuullisuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat EU:n tärkeimpiä tavoitteita, ja ne on kirjattu myös EU:n perussopimuksiin. Niissä todetaan, että korkea työllisyys, riittävä sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen on otettava huomioon kaiken EU‑politiikan kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. EU:lla on myös Euroopan unionin perusoikeuskirja, jota kaikkien EU:n toimielinten ja jäsenmaiden on noudatettava. Perusoikeuskirjalla varmistetaan kaikille EU:n asukkaille sosiaaliset oikeudet. Julkaisu kuuluu sarjaan, jossa esitellään EU:n toimia sekä niiden taustoja ja tuloksia eri politiikan aloilla.
  • Identifier: ISBN: 978-92-79-42147-1 ; DOI: 10.2775/571