skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Psihologie, pedagogia specială, asistenţă socială.

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" (Chișinău, Moldova). Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie, issuing body.

MD.2069, Chișinău : Editura UPSC "I. Creangă," [2005]-

Online access