skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

AKTYWNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE. WYBRANE PROBLEMY W ODNIESIENIU DO WSPÓŁPRACY SZKÓŁ WYŻSZYCH Z OTOCZENIEM

Piotrowska-Piątek, Agnieszka

Zarzadzanie Publiczne, 2016, Issue 33, pp.65-77 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online