skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Utvikling av metoder for bedre veiledning til studenter – samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatrisk avdeling og høgskolen

Kirkbakk, Kari ; Rudsar, Anna ; Hedelin, Birgitta

2010

Link to full text

Citations Cited by

Sign in to Post Your Review

Sign in to Add New Tags