skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Projectes virtuals: coneixement i patrimoni

Rodríguez, José Manuel

Universitat de Girona. Càtedra d'Estudis Marítims ; Museu de la Pesca (Palamós) ; Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 2009

Link to full text

Citations Cited by

Sign in to Post Your Review

Sign in to Add New Tags