skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Naamlijst der europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië : en opgave omtrent hun burgerlijken stand

Online access