skip to main content

E-finanse.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Instytut Badań i Analiz Finansowych.

Rzeszow : Institute for Financial Research and Analyses, University of Information Technology and Management 2005

Online access