skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Kunnskapsbasert praksis som fokus i studentveiledningen i psykiatrien. Del 1

Ulvestad, Ingunn ; Smedhaugen, Ida ; Paulseth, Vegard ; Sommerstad, Morten ; Stjern, Torill ; Hedelin, Birgitta

2010

Link to full text

Citations Cited by
  • Title:
    Kunnskapsbasert praksis som fokus i studentveiledningen i psykiatrien. Del 1
  • Author/Creator: Ulvestad, Ingunn ; Smedhaugen, Ida ; Paulseth, Vegard ; Sommerstad, Morten ; Stjern, Torill ; Hedelin, Birgitta
  • Creation Date: 2010
  • Language: Bokmål, Norwegian
  • Subjects: Kunnskapsbasertpraksis ; Studentveiledningen ; Psykiatri ; Vdp::Social Science: 200::Education: 280::Subject Didactics: 283
  • Description: I en konkretisering av søknadsfokus for søknad om midler til samarbeidsprosjektene 2009 utarbeidet av dekan ved Høgskolen i Gjøvik spesifiseres bl.a. noen grunnleggende krav til bruken av midlene: ”Det skal være et fellesprosjekt mellom høgskole og minst ett praksissted, det skal knyttes til praksisundervisning/kunnskapsbasert praksis, prosjektene må ha potensialer til å styrke praksisundervisningen utover praksisperioden.” Aktuelle prosjekt kan være tiltak som handler om å styrke kunnskapsbasert praksis i det pasientrettede arbeidet. I handlingsplanen for sykehuset Innlandet lyder visjonen: ”Sykehuset Innlandet skal være best i landet på kunnskapsbasert praksis”. (Handlingsplan for kunnskapsbasert praksis i SI, 2008)