skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 21 - 40 of 113  for Central Connecticut State University

previous page 1 Results 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Slovak remove resource type: Journals remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Sociológia.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Sociológia.

Slovenská akadémia vied. Sociologický ústav.

Bratislava, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied vo Vydavatelstve SAV 1969-

Online access

22
Acta electrotechnica et informatica.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Acta electrotechnica et informatica.

Technická univerzita (Košice, Slovakia). Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Košice : Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košicaich 2001

Online access

23
Jazykovedný časopis.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Jazykovedný časopis.

Jazykovedný ústav L̕udovíta Štúra, issuing body.

Bratislava: Jazkovedný ústav L̕udovíta Štúra. 1953-2012

Online access

24
Kritika & kontext.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Kritika & kontext.

Výberový vzdelávací spolok.

Bratislava : Kritika & kontext 1996

Online access

25
Rheumatologia.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Rheumatologia.

Bratislava : Vydavatels̕tvo OBZOR 1987-

Online access

26
Potravinarstvo.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Potravinarstvo.

Slovenská pol̕nohospodárska univerzita v Nitre. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín.

Nitra, Slovakia : Vydáva združenie HACCP Consulting v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre 2007

Online access

27
Malacologica Bohemoslovaca.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Malacologica Bohemoslovaca.

Česká zemědělská univerzita v Praze.

Košice, Slovakia : Institute of Zoologie, Slovak Academy of Sciences. 2003-

Online access

28
Eslavística complutense.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Eslavística complutense.

Universidad Complutense de Madrid. Titulación de Filología Eslava.

Madrid : Universidad Complutense Madrid 2001

Online access

29
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Acta Montanistica Slovaca.

Technická univerzita (Košice, Slovakia). Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.

Košice : Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies FBERG, Technical University of Kosice 1996

Online access

30
Romboid.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Romboid.

Asociácia organizácií spisovatel̕ov Slovenska.

Bratislava : Slovenský spisovatel̕ 1966

Online access

31
Pamiatky a múzeá.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Pamiatky a múzeá.

Slovenské národné múzeum, issuing body.

Bratislava : Tatra 1991-

Online access

32
Journal of hydrology and hydromechanics : JHH.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Journal of hydrology and hydromechanics : JHH.

Slovenská akadémia vied. Institute of Hydrology.

<2009-> ; Berlin, Germany : De Gruyter 2003

Online access

33
Acta fytotechnica et zootechnica.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Acta fytotechnica et zootechnica.

Slovenská pol̕nohospodárska univerzita v Nitre.

Nitra : Slovenská pol̕nohospodárska univerzita v Nitre 1998

Online access

34
Kvalita inov&#225;cia prosperita.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Kvalita inovácia prosperita.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine.

Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1996

Online access

35
Folia oecologica.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Folia oecologica.

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen.

Place of publication not identified : De Gruyter <2017>-

Online access

36
Pr&#225;vn&#283;historick&#233; studie.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Právněhistorické studie.

Československá akademie věd.

Praha : Nakl. Československé akademie věd 1955-

Online access

37
Czech journal of food science = Potravin&#225;&#345;sk&#233; v&#283;dy
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Czech journal of food science = Potravinářské vědy

Česka akademie zemědělských věd.

Praha, Czech Republic : Česka akademie zemědělských věd c1998-

Online access

38
Psychologie pro praxi.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Psychologie pro praxi.

Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, issuing body.

Prague, Czech Republic : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009

Online access

39
C&#780;lovek a spoloc&#780;nost.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Človek a spoločnost.

Slovenská akadémia vied. Spoločenskovedný ústav v Košiciach.

Košice : Spoločenskovedný ústav SAV 1998

Online access

40
Psychologie a jej&#237; kontexty.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Psychologie a její kontexty.

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, issuing body.

Ostrava : Filozofická Fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě 2010-

Online access

Results 21 - 40 of 113  for Central Connecticut State University

previous page 1 Results 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Creation Date 

From To
 1. Before 1955  (29)
 2. 1955 To 1968  (19)
 3. 1969 To 1992  (14)
 4. 1993 To 2003  (28)
 5. After 2003  (17)
 6. More options open sub menu

Author/Creator 

 1. Slovenská Akadémia Vied  (12)
 2. Court of Justice of the European Union  (6)
 3. Slovenská akadémia vied  (5)
 4. Jazykovedný ústav L̕udovíta Štúra  (3)
 5. Slovenská pol̕nohospodárska univerzita v Nitre  (3)
 6. Ústav zemědělských a potravinářských informací  (3)
 7. Ústav zemědělských a potravinářských informací  (3)
 8. Česka akademie zemědělských věd  (3)
 9. Matematický Ústav Sav  (2)
 10. Matica slovenská  (2)
 11. Matica Slovenská  (2)
 12. Slovenska Akademija Znanosti In Umetnosti. Razred Za Prirodoslovne In Medicinske Vede  (2)
 13. Spolok Chemikov Slovákov (Bratislava, Czechoslovakia)  (2)
 14. United Lutheran Society  (2)
 15. Československá Společnost Chemická. Slovenská Skupina  (2)
 16. &Amp;Amp;#X10c;Eská Léka&Amp;Amp;#X159;Ská Spole&Amp;Amp;#X10d;Nost J.E. Purkyn&Amp;Amp;#X11b  (1)
 17. Univerzita J.E. Purkyně V Brně. Farmaceutická Fakulta  (1)
 18. Univerzita Komenského V Bratislave, Prírodovedecká Fakulta  (1)
 19. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta  (1)
 20. Univerza V Ljubljani. Vtozd Montanistika  (1)
 21. Rada Svobodného Československa (U.S.)  (1)
 22. Slovenská Akadémia Vied. Filozofický Ústav  (1)
 23. Muzeálna Slovenská Spoločnost̕  (1)
 24. Slovakia. Ministerstvo Zdravotníctva  (1)
 25. Združenie vydavatel'ov a knihkupcov Slovenskej republiky  (1)
 26. Univerzita Mateja Bela. Katedra histórie  (1)
 27. Univerzita Komenského V Bratislave. Farmaceutická Fakulta  (1)
 28. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine  (1)
 29. Česka akademie zemědělských věd  (1)
 30. Univerza V Ljubljani. Oddelek Za Rudarstvo In Metalurgijo  (1)
 31. Ústav státu a práva ČSAV  (1)
 32. Czechoslovakia  (1)
 33. Technická univerzita (Košice, Slovakia). Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií  (1)
 34. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Katedra politológie  (1)
 35. Lesnícky výskumný ústav Zvolen  (1)
 36. Slovenská Pneumologická A Ftizeologická Spolocnost  (1)
 37. Česká národní banka  (1)
 38. Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzt'ahov  (1)
 39. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta  (1)
 40. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (1)
 2. More options open sub menu

Language 

 1. English  (66)
 2. Czech  (50)
 3. German  (26)
 4. Russian  (18)
 5. French  (17)
 6. Polish  (9)
 7. Dutch  (7)
 8. Spanish  (7)
 9. Bulgarian  (7)
 10. Slovenian  (7)
 11. Lithuanian  (6)
 12. Hungarian  (6)
 13. Portuguese  (6)
 14. Italian  (6)
 15. Romanian  (6)
 16. Maltese  (6)
 17. Greek  (6)
 18. Finnish  (6)
 19. Swedish  (6)
 20. Danish  (6)
 21. Ukrainian  (4)
 22. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait