skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 21 - 40 of 90  for Central Connecticut State University

previous page 1 Results 2 3 4 5 next page
Refined by: Creation Date: 1987 To 2002 remove language: Norwegian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Norske fysioterapeuters forhold til den faglige informasjonsflommen

Jamtvedt, Gro ; Røsberg, Audhild

Fysioterapeuten, 1999, Årg. 66, nr. 3, pp.10-16 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

22
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Helsetilstand til de eldre over 67 år i en kommune, og deres behov for sykepleie: En kartlegging med beskrivende analyse Helsetilstand sett i lys av bostatus

Dahlen, Aagot

Vård i Norden, September 1997, Vol.17(3), pp.36-42 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
23
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ubeskjedne klimaforskere

Amundsen, Bård ; Haugan, Peter ; Loeng, Harald ; Jansen, Eivind

Forskning, 2002, Årg. 10, nr 5, pp.5-5

Full text available online

24
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Oljeeventyret fortsetter

Jakobsen, Siw Ellen ; Skauge, Arne ; Espedal, Magne

Forskning, 2002, Årg. 10, nr 5, pp.4-4

Full text available online

25
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kan tena milliardar på betre utnytting av oljeressursane

Kvalvaag, Hilde ; Matinussen, Benedikte ; Skauge, Arne

UiB-magasinet, 2002, nr 1, pp.16-17

No full-text

26
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

VTT - Finlands sentrale FoU-miljø

Lein, Magne

Teknisk ukeblad, 1988, Årg. 135, nr 12, pp.16-17

No full-text

27
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Et glemt norsk pionerarbeid ; A forgotten Norwegian pioneer work

Halvorsen, Sverre ; Hjort, Peter Fredrik ;Barneavdelingen Ullevål Sykehus, Oslo.

1998-06-30

Link to full text

28
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bør det foregå forskning ved perifere sykehus? ; Should research be done at peripheral hospitals?

Stene - Larsen, Geir ; Hjort, Peter Fredrik ;Avdeling For Samfunnsmedisin, Statens Institutt For Folkehelse, Oslo.

1990-09-10

Link to full text

29
Fokus på narkotika.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Fokus på narkotika.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Luxembourg : Publications Office 2002

Link to full text

30
Fokus på narkotika.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Fokus på narkotika.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Luxembourg : Publications Office 2002

Link to full text

31
Some observations on time and performance studies in forestry = Erfaringer angående tids- og prestasjonsstudier i skogbruket
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Some observations on time and performance studies in forestry = Erfaringer angående tids- og prestasjonsstudier i skogbruket

Samset, Ivar ;Norsk Institutt For Skogforskning

Ås Norway: Norsk institutt for skogforskning 1990

No full-text

32
Avhandlinger innen norsk polarforskning : en bibliografi
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Avhandlinger innen norsk polarforskning : en bibliografi

Johansen, Stein Olle ;Norges Tekniske Universitetsbibliotek

Trondheim: Norges tekniske universitetsbibliotek 1988

No full-text

33
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Sykepleieforskningens plass i kommunal sykepleietjeneste

Fermann, Torbjørg

1997

Link to full text

34
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Den kroppsnære pleierelasjonen: Pasientar sine opplevingar av pleie dei fekk som nyopererte

Boge, Jeanne Helene

Universitetet i Bergen, Institutt for sykepleievitenskap 1999

Link to full text

35
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Psykiatrisk sykepleies egenart : en deskriptiv studie av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse av sitt yrkesparadigme og hvorledes dette kommer til uttrykk i den kliniske hverdag

Narten, Synnøve

1997

Link to full text

36
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf
37
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Det var ikke meningen...: Om konstruksjon av kjønn ved abortinngrep, et feministteoretisk bidrag

Svalastog, Anna Lydia ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Centrum för studier av religion och samhälle (CRS)

Uppsala: Department of Theology, Uppsala University 1998

Link to full text

38
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Havets ressurser 2001

Iversen, Svein A.

2001

Link to full text

39
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Havets miljø 2002

Fosså, Jan Helge

2002

Link to full text

40
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Havets ressurser 2002

Iversen, Svein A.

2002

Link to full text

Results 21 - 40 of 90  for Central Connecticut State University

previous page 1 Results 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Text Resources  (53)
 2. Articles  (22)
 3. Journals  (7)
 4. Dissertations  (6)
 5. Books  (2)
 6. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1990  (8)
 2. 1990 To 1992  (11)
 3. 1993 To 1995  (10)
 4. 1996 To 1999  (37)
 5. After 1999  (24)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Swedish  (12)
 2. English  (10)
 3. Danish  (6)
 4. German  (1)
 5. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Havforskningsinstituttet
 2. Toresen, Reidar
 3. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 4. Aure, Jan
 5. Iversen, Svein A.

Searching Remote Databases, Please Wait