skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 41 - 60 of 118  for Central Connecticut State University

previous page 1 2 Results 3 4 5 next page
Refined by: language: Slovak remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Právněhistorické studie.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Právněhistorické studie.

Československá akademie věd.

Praha : Nakl. Československé akademie věd 1955-

Online access

42
Czech journal of food science = Potravinářské vědy
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Czech journal of food science = Potravinářské vědy

Česka akademie zemědělských věd.

Praha, Czech Republic : Česka akademie zemědělských věd c1998-

Online access

43
Transport & logistics.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Transport & logistics.

Univerzitet u Beogradu. Rudarsko-geološki fakultet, issuing body.

Košice, Slovak Republic : Logistics Institute of Industry and Transport ; Belgrade, Serbia : Dept. of Haulage and Hoisting 2001

Online access

44
Psychologie pro praxi.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Psychologie pro praxi.

Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, issuing body.

Prague, Czech Republic : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009

Online access

45
Človek a spoločnost.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Človek a spoločnost.

Slovenská akadémia vied. Spoločenskovedný ústav v Košiciach.

Košice : Spoločenskovedný ústav SAV 1998

Online access

46
Psychologie a její kontexty.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Psychologie a její kontexty.

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, issuing body.

Ostrava : Filozofická Fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě 2010-

Online access

47
Obrana a strategie.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Obrana a strategie.

Univerzita obrany.

Brno, Czech Republic : Univerzita obrany 2007-

Online access

48
Kardiológia : oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti = Cardiology : official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Kardiológia : oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti = Cardiology : official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension.

Slovenská kardiologická spoločnosť.

Bratislava : Symekard 1997

Online access

49
Slovenské divadlo.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Slovenské divadlo.

Slovenská akadémia vied, issuing body.

Berlin : Walter de Gruyter, Inc. 1953-

Online access

50
Mineralia Slovaca.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Mineralia Slovaca.

Geologický prieskum, n.p.

Spišská Nová Ves : Geologický prieskum 1969

Online access

51
Ekonomický časopis.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Ekonomický časopis.

Slovenská akadémia vied.

Bratislava : Slovak Academic Press 1953

Online access

52
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Journal of international relations.

Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzt'ahov, issuing body.

Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzt'ahov [2003]-

Online access

53
Muzeológia a kultúrne dedičstvo.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Muzeológia a kultúrne dedičstvo.

Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta, issuing body.

Bratislava, Slovak Republic : Faculty of Arts, Comenius University 2013

Online access

54
Slovensko; kultúrno-společenský mesačník.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Slovensko; kultúrno-společenský mesačník.

Matica slovenská.

Martin Matica slovenská 1977

Online access

55
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu, issuing body.

Warsaw, Poland ; De Gruyter Open 1966

Online access

56
Journal of forest science.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Journal of forest science.

Ústav zemědělských a potravinářských informací.

Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences, Institute of Agricultural and Food Information 1999-

Online access

57
Sociání práce.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Sociání práce.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (Brno, Czech Republic), publisher.

Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Online access

58
Slovenský národopis : časopis Slovenskej akadémie vied.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Slovenský národopis : časopis Slovenskej akadémie vied.

Slovenská akadémia vied.

Bratislava : Veda 1956-

Online access

59
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Studia Hercynia.

Univerzita Karlova. Ústav pro klasickou archeologii.

Praha : Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy 1997

Online access

60
Folia biologica et geologica.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Folia biologica et geologica.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti 2009-

Online access

Results 41 - 60 of 118  for Central Connecticut State University

previous page 1 2 Results 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Journals  (112)
 2. Books  (3)
 3. Articles  (2)
 4. Dissertations  (1)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1955  (32)
 2. 1955 To 1968  (19)
 3. 1969 To 1992  (14)
 4. 1993 To 2004  (29)
 5. After 2004  (17)
 6. More options open sub menu

Author/Creator 

 1. Slovenská Akadémia Vied  (12)
 2. Court of Justice of the European Union  (6)
 3. Slovenská akadémia vied  (6)
 4. Matica slovenská  (3)
 5. Ústav zemědělských a potravinářských informací  (3)
 6. Ústav zemědělských a potravinářských informací  (3)
 7. Česka akademie zemědělských věd  (3)
 8. Slovenská pol̕nohospodárska univerzita v Nitre  (2)
 9. Matematický Ústav Sav  (2)
 10. Jazykovedný ústav L̕udovíta Štúra  (2)
 11. Matica Slovenská  (2)
 12. Slovenska Akademija Znanosti In Umetnosti. Razred Za Prirodoslovne In Medicinske Vede  (2)
 13. United Lutheran Society  (2)
 14. Slovenská pol̕nohospodárska univerzita v Nitre  (2)
 15. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta  (1)
 16. Švábenický, Jan  (1)
 17. Univerzita Komenského V Bratislave, Prírodovedecká Fakulta  (1)
 18. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta  (1)
 19. Akademii͡a Nauk Sssr, Otdelenie Russkogo I͡azyka I Slovesnosti  (1)
 20. Ústav Filozofie A Sociológie (Slovenská Akadémia Vied)  (1)
 21. Patráš, Vladimír  (1)
 22. Vysoká Škola Pedagogická V Olomouci  (1)
 23. Muzeálna Slovenská Spoločnost̕  (1)
 24. Združenie vydavatel'ov a knihkupcov Slovenskej republiky  (1)
 25. Výskumný Ústav Pre Ropu A Uhlo̕vodíkové Plyny V Bratislave  (1)
 26. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine  (1)
 27. Česka akademie zemědělských věd  (1)
 28. Jazykovedný Ústav Lu̕dovíta Štúra  (1)
 29. Jazykovedný Ústav L̕udovíta Štúra  (1)
 30. Ústav státu a práva ČSAV  (1)
 31. Královská Česká Společnost Nauk, Třida Matematicko-Přírodovědecká  (1)
 32. Czechoslovakia  (1)
 33. Technická univerzita (Košice, Slovakia). Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií  (1)
 34. National Slovak Society Of The United States Of America  (1)
 35. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Katedra politológie  (1)
 36. Lesnícky výskumný ústav Zvolen  (1)
 37. Jazykovedný Odbor Ms  (1)
 38. Česká národní banka  (1)
 39. Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzt'ahov  (1)
 40. More options open sub menu

Language 

 1. English  (71)
 2. Czech  (51)
 3. German  (28)
 4. Russian  (21)
 5. French  (20)
 6. Polish  (8)
 7. Dutch  (7)
 8. Spanish  (7)
 9. Bulgarian  (7)
 10. Slovenian  (7)
 11. Lithuanian  (6)
 12. Hungarian  (6)
 13. Portuguese  (6)
 14. Italian  (6)
 15. Romanian  (6)
 16. Maltese  (6)
 17. Greek  (6)
 18. Finnish  (6)
 19. Swedish  (6)
 20. Danish  (6)
 21. Ukrainian  (3)
 22. Serbo-Croatian  (1)
 23. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait