skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 131  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: resource type: Text Resources remove language: Norwegian remove Creation Date: 2008 To 2012 remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

HiNT som flerkulturell arena

Sjöblom, Lena - Mari ; Lauritsen, Kirsten ; Longva, Ingunn ; Torsvik, Malvin

2012-11-28

Link to full text

2
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Kunnskapsbasert praksis som fokus i studentveiledningen i psykiatrien. Del 2 Analyse av skriftelige refleksjonslogger i praksisfeltet psykiatri

Ulvestad, Ingunn ; Fauchald, Kari ; Annanieva, Inna ; Bergestuen, Bent Egil ; Nøkleberg, Kristin ; Ringvold, Ine ; Birgitta, Hedelin

2012

Link to full text

3
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Språkstimulering i teori og praksis : å bidra til et godt språkstimulerende miljø i barnehagen

Jonsdatter, Linn Cecilie

2012-07-09

Link to full text

4
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Hvordan kan tidlig innsats og varierte læringsmetoder motivere barn som strever med lese- og skriveopplæringen

Rosenvinge, Astrid Paula

2012-07-09

Link to full text

5
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Forebygging av lese- og skrivevansker

Johansen, Ann - Kristin

2012-07-09

Link to full text

6
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet : veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse

Jenssen, Line L.

2012-02

Link to full text

7
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering : rapport om nettverkets aktiviteter og drøftinger 2001-2010

Overland, Bjørn

Høgskolen i Lillehammer 2011

Link to full text

8
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering : rapport om nettverkets aktiviteter og drøftinger 2001-2010

Overland, Bjørn

Høgskolen i Lillehammer 2011

Link to full text

9
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Kunstfagenes plass i spesialundervisningen

Pettersen, Torill Janne

2012-06-08

Link to full text

10
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Språkstimulering og forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen

Eriksson, Åse

2012-07-09

Link to full text

11
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

”…de forstår ikke at vi ikke forstår at de ikke forstår”

Jessen, Grethe - Lill

2011-10-03

Link to full text

12
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning

Haraldsen, Heidi Marian

2012-07-17

Link to full text

13
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homo- og horerelaterte kallenamn i ungdomsskulen

Slåtten, Hilde ; Holsen, Ingrid ; Anderssen, Norman ; Jensen, Daniel

The University of Bergen, HEMIL Centre 2012

Link to full text

14
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte ; There must be space for both. Research Work – with room for everyone and look for the individual student

Knudsmoen, Hege ; Myhr, Lars Arild ; Vigmostad, Inger ; Aasen, Ann Margareth ; Nordahl, Thomas ; Håland, Kjersti Sørmoen

2012

Link to full text

15
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Læremiddelforsking etter LK06 : eit kunnskapsoversyn

Juuhl, Gudrun Kløve ; Hontvedt, Magnus ; Skjelbred, Dagrun

Høgskolen i Vestfold 2010

Link to full text

16
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater ; Assumptions, content and learning outcome in special education

Nordahl, Thomas ; Hausstätter, Rune Sarromaa

2010

Link to full text

17
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Et prosjekt for et inkluderende og integrerende studiemiljø : et bedre studiestøttende tilbud, en bedre hverdag, en bedre profesjonsutøvelse

Moe, Britt ; Kristensen, Frode

2010-10

Link to full text

18
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

«Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune ; «Kids are funny»: Evaluation of special education in East Toten

Aasen, Ann Margareth ; Kostøl, Anne Kristoffersen ; Nordahl, Thomas ; Wilson, Dordy

2010

Link to full text

19
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

PIL – Praksis som integrerende element i lærerutdanningen: Sluttrapport fra lokalt PIL-prosjekt ved Høgskolen i Hedmark. Treklangsamarbeid og Trepartsamtaler

Bakke, Elin ; Eriksen, Stig ; Gloppen, Bjørg Herberg ; Halmrast, Gudrun Sælen ; Ranheimsæter, Åsne ; Sommervold, Tove ; Stauri, Tormod ; Taarud, Randi ; Østerås, Bergljot

2011

Link to full text

20
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

«Vi ser at det funker»: En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008–2010 (LP3) ; «It works»

Aasen, Ann Margareth ; Søby, Kristin

2011

Link to full text

Results 1 - 20 of 131  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To

New Records 

  1. Last Month  (3)
  2. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait