skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 60  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page
Refined by: subject: Risk Factors remove Author/Creator: Chen, Wei remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Associations between RNA Splicing Complex Gene SF3A1 Polymorphisms and Colorectal Cancer Risk in a Chinese Population (Polymorphisms of SF3A1 and Risk of Colorectal Cancer)

Chen, Xiaohua ; Du, Hua ; Liu, Binjian ; Zou, Li ; Chen, Wei ; Yang, Yang ; Zhu, Ying ; Gong, Yajie ; Tian, Jianbo ; Li, Feng ; Zhong, Shan ;Yang, Ming (Academic Editor)

2015, Vol.10(6), p.e0130377 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Utility of Childhood Glucose Homeostasis Variables in Predicting Adult Diabetes and Related Cardiometabolic Risk Factors
The Bogalusa Heart Study

Nguyen, Quoc Manh ; Srinivasan, Sathanur R ; Xu, Ji-Hua ; Chen, Wei ; Kieltyka, Lyn ; Berenson, Gerald S

Diabetes Care, 2010, Vol.33(3), p.670-675 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The SNP rs402710 in 5p15.33 Is Associated with Lung Cancer Risk: A Replication Study in Chinese Population and a Meta-Analysis

Lu, Xuzai ; Ke, Juntao ; Luo, Xia ; Zhu, Yaowu ; Zou, Li ; Li, Huijun ; Zhu, Beibei ; Xiong, Zhigang ; Chen, Wei ; Deng, Lingyan ; Lou, Jiao ; Wang, Xianxiu ; Zhang, Yu ; Wang, Zhenling ; Miao, Xiaoping ; Cheng, Liming ;de Mello, Ramon Andrade (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Risk of Obstructive Sleep Apnea in Parkinson’s Disease: A Meta-Analysis

Zeng, Jun ; Wei, Min ; Li, Taoping ; Chen, Wei ; Feng, Yuan ; Shi, Rong ; Song, Yanbin ; Zheng, Wenling ; Ma, Wenli ;Yung, Wing-ho (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Gender-Specific Association between Tobacco Smoking and Central Obesity among 0.5 Million Chinese People: The China Kadoorie Biobank Study

Lv, Jun ; Chen, Wei ; Sun, Dianjianyi ; Li, Shengxu ; Millwood, Iona Y ; Smith, Margaret ; Guo, Yu ; Bian, Zheng ; Yu, Canqing ; Zhou, Huiyan ; Tan, Yunlong ; Chen, Junshi ; Chen, Zhengming ; Li, Liming ; Schooling, C. Mary

PLoS ONE, 2015, Vol.10(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Complications of Open Elbow Arthrolysis in Post-Traumatic Elbow Stiffness: A Systematic Review

Cai, Jiangyu ; Wang, Wei ; Yan, Hede ; Sun, Yangbai ; Chen, Wei ; Chen, Shuai ; Fan, Cunyi ;Zhao, Chunfeng (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Manual Acupuncture for Treatment of Diabetic Peripheral Neuropathy: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

Chen, Wei ; Yang, Guo-Yan ; Liu, Bo ; Manheimer, Eric ; Liu, Jian-Ping ;Baradaran, Hamid Reza (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Functional Variant rs1820453 in YAP1 and Breast Cancer Risk in Chinese Population

Chen, Wei ; Wang, Wei ; Zhu, Beibei ; Guo, Hui ; Sun, Yu ; Ming, Jie ; Shen, Na ; Li, Zhi ; Wang, Zhenling ; Liu, Lifeng ; Cai, Bingxi ; Duan, Jiayu ; Li, Jiaoyuan ; Liu, Cheng ; Zhong, Rong ; Hu, Weiguo ; Huang, Tao ; Miao, Xiaoping ;Coleman, William B. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Suicide and Other-Cause Mortality after Early Exposure to Smoking and Second Hand Smoking: A 12-Year Population-Based Follow-Up Study

Chen, Vincent Chin-Hung ; Kuo, Chian-Jue ; Wang, Tsu-Nai ; Lee, Wen-Chung ; Chen, Wei J ; Ferri, Cleusa P ; Tsai, Duujian ; Lai, Te-Jen ; Huang, Meng-Chuan ; Stewart, Robert ; Ko, Ying-Chin ;Hashimoto, Kenji (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Assessment of Disability among the Elderly in Xiamen of China: A Representative Sample Survey of 14,292 Older Adults

Chen, Wei ; Fang, Ya ; Mao, Fanzhen ; Hao, Shichao ; Chen, Junze ; Yuan, Manqiong ; Han, Yaofeng ; Hong, Y. Alicia ;Federici, Stefano (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Prevalence and Risk Factors of CKD in Chinese Patients with Periodontal Disease

Liu, Kejin ; Liu, Qinghua ; Chen, Wei ; Liang, Mengjun ; Luo, Wei ; Wu, Xianfeng ; Ruan, Yiping ; Wang, Jie ; Xu, Ricong ; Zhan, Xiaojiang ; Yu, Jianwen ; Tan, Jiaqing ; Dong, Xiuqing ; Zhang, Jincai ; Yu, Xueqing ;Burdmann, Emmanuel A. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Associations between Two Genetic Variants in NKX2-5 and Risk of Congenital Heart Disease in Chinese Population: A Meta-Analysis

Wang, Zhenling ; Zou, Li ; Zhong, Rong ; Zhu, Beibei ; Chen, Wei ; Shen, Na ; Ke, Juntao ; Lou, Jiao ; Song, Ranran ; Miao, Xiao-Ping ;Eisenberg, Leonard (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Interactions between Genetic Variants in the Adiponectin , Adiponectin Receptor 1 and Environmental Factors on the Risk of Colorectal Cancer ( Adiponectin and Its Receptor in Colorectal Cancer)

Liu, Li ; Zhong, Rong ; Wei, Sheng ; Yin, Jie-Yun ; Xiang, Hao ; Zou, Li ; Chen, Wei ; Chen, Ji-Gui ; Zheng, Xia-Wen ; Huang, Li-Juan ; Zhu, Bei-Bei ; Chen, Quan ; Duan, Sheng-Yu ; Rui, Rui ; Yang, Bei-Fang ; Sun, Jing-Wen ; Xie, Duo-Shuang ; Xu, Yi-Hua ; Miao, Xiao-Ping ; Nie, Shao-Fa ;Yoshikawa, Takeo (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(11), p.e27301 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic Variant in MTRR , but Not MTR , Is Associated with Risk of Congenital Heart Disease: An Integrated Meta-Analysis

Cai, Bingxi ; Zhang, Ti ; Zhong, Rong ; Zou, Li ; Zhu, Beibei ; Chen, Wei ; Shen, Na ; Ke, Juntao ; Lou, Jiao ; Wang, Zhenling ; Sun, Yu ; Liu, Lifeng ; Song, Ranran ;Ahuja, Sunil K. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Leptin Gene Family and Colorectal Cancer: Interaction with Smoking Behavior and Family History of Cancer

Liu, Li ; Zhong, Rong ; Wei, Sheng ; Xiang, Hao ; Chen, Jigui ; Xie, Duoshuang ; Yin, Jieyun ; Zou, Li ; Sun, Jingwen ; Chen, Wei ; Miao, Xiaoping ; Nie, Shaofa ;Gorlova, Olga Y. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cardiac Complications Associated with Short-Term Mortality in Schizophrenia Patients Hospitalized for Pneumonia: A Nationwide Case-Control Study

Liao, Ya-Tang ; Yang, Shu-Yu ; Liu, Hsing-Cheng ; Chen, Wei J ; Chen, Chiao-Chicy ; Hung, Yen-Ni ; Kuo, Chian-Jue ;Zhou, Dongsheng (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic Profiling Using Genome-Wide Significant Coronary Artery Disease Risk Variants Does Not Improve the Prediction of Subclinical Atherosclerosis: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study, the Bogalusa Heart Study and the Health 2000 Survey – A Meta-Analysis of Three Independent Studies (CAD Risk Variants and Sub-Clinical Atherosclerosis)

Hernesniemi, Jussi A ; Seppälä, Ilkka ; Lyytikäinen, Leo-Pekka ; Mononen, Nina ; Oksala, Niku ; Hutri-Kähönen, Nina ; Juonala, Markus ; Taittonen, Leena ; Smith, Erin N ; Schork, Nicholas J ; Chen, Wei ; Srinivasan, Sathanur R ; Berenson, Gerald S ; Murray, Sarah S ; Laitinen, Tomi ; Jula, Antti ; Kettunen, Johannes ; Ripatti, Samuli ; Laaksonen, Reijo ; Viikari, Jorma ; Kähönen, Mika ; Raitakari, Olli T ; Lehtimäki, Terho ;Schulz, Christian (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1), p.e28931 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A 32 kb Critical Region Excluding Y402H in CFH Mediates Risk for Age-Related Macular Degeneration (A 32 kb Critical Region in CFH Mediates AMD Risk)

Sivakumaran, Theru A ; Igo, Robert P ; Kidd, Jeffrey M ; Itsara, Andy ; Kopplin, Laura J ; Chen, Wei ; Hagstrom, Stephanie A ; Peachey, Neal S ; Francis, Peter J ; Klein, Michael L ; Chew, Emily Y ; Ramprasad, Vedam L ; Tay, Wan-Ting ; Mitchell, Paul ; Seielstad, Mark ; Stambolian, Dwight E ; Edwards, Albert O ; Lee, Kristine E ; Leontiev, Dmitry V ; Jun, Gyungah ; Wang, Yang ; Tian, Liping ; Qiu, Feiyou ; Henning, Alice K ; LaFramboise, Thomas ; Sen, Parveen ; Aarthi, Manoharan ; George, Ronnie ; Raman, Rajiv ; Das, Manmath Kumar ; Vijaya, Lingam ; Kumaramanickavel, Govindasamy ; Wong, Tien Y ; Swaroop, Anand ; Abecasis, Goncalo R ; Klein, Ronald ; Klein, Barbara E. K ; Nickerson, Deborah A ; Eichler, Evan E ; Iyengar, Sudha K ;Urtti, Arto (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(10), p.e25598 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Prevalence and Risk Factors of Asymptomatic Peripheral Arterial Disease in Patients with COPD in Taiwan

Lin, Ming-Shian ; Hsu, Kun-Yen ; Chen, Yi-Jen ; Chen, Cheng-Ren ; Chen, Chuan-Mu ; Chen, Wei ;Stover, Cordula M. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

XRCC1 Arg194Trp and Arg280His Polymorphisms Increase Bladder Cancer Risk in Asian Population: Evidence from a Meta-Analysis

Fang, Zhenqiang ; Chen, Fanglin ; Wang, Xiangwei ; Yi, Shanhong ; Chen, Wei ; Ye, Gang ;Miao, Xiao-Ping (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

Results 1 - 20 of 60  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Creation Date 

From To
 1. Before 2009  (2)
 2. 2009 To 2010  (4)
 3. 2011 To 2012  (8)
 4. 2013 To 2015  (26)
 5. After 2015  (19)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Chen, Wei
 2. Chen, W
 3. Srinivasan, Sathanur
 4. Berenson, Gerald S.
 5. Zou, Li

Searching Remote Databases, Please Wait