skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

3 Results  for Central Connecticut State University

Refined by: subject: Research Article remove Author/Creator: Chen, Yan remove Author/Creator: Gao, Jing remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Filaggrin Gene Mutation c.3321delA Is Associated with Various Clinical Features of Atopic Dermatitis in the Chinese Han Population

Meng, Li ; Wang, Li ; Tang, Huayang ; Tang, Xianfa ; Jiang, Xiaoyun ; Zhao, Jinhua ; Gao, Jing ; Li, Bing ; Fu, Xuhui ; Chen, Yan ; Yao, Weiyi ; Zhan, Wenying ; Wu, Bo ; Duan, Dawei ; Shen, Changbing ; Cheng, Hui ; Zuo, Xianbo ; Yang, Sen ; Sun, Liangdan ; Zhang, Xuejun ;Yao, Yong-Gang (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Proteolysis of the Human DNA Polymerase Delta Smallest Subunit p12 by μ-Calpain in Calcium-Triggered Apoptotic HeLa Cells

Fan, Xiaoting ; Zhang, Qian ; You, Chao ; Qian, Yuanxia ; Gao, Jing ; Liu, Peng ; Chen, Huiqing ; Song, Huifang ; Chen, Yan ; Chen, Keping ; Zhou, Yajing ;Fei, Peiwen (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization of human αβTCR repertoire and discovery of D-D fusion in TCRβ chains

Liu, Peipei ; Liu, Di ; Yang, Xi ; Gao, Jing ; Chen, Yan ; Xiao, Xue ; Liu, Fei ; Zou, Jing ; Wu, Jun ; Ma, Juncai ; Zhao, Fangqing ; Zhou, Xuyu ; Gao, George F ; Zhu, Baoli

Protein & Cell, 2014, Vol.5(8), p.603-615 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

3 Results  for Central Connecticut State University

Searching Remote Databases, Please Wait