skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

7 Results  for Central Connecticut State University

Refined by: subject: Risk Factors remove subject: Risk remove Author/Creator: Liu, Li remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Expression Quantitative Trait Loci for CARD8 Contributes to Risk of Two Infection-Related Cancers—Hepatocellular Carcinoma and Cervical Cancer

Yin, Jian ; Wen, Juan ; Hang, Dong ; Han, Jing ; Jiang, Jie ; Song, Ci ; Liu, Yao ; Liu, Jibin ; Liu, Li ; Zhu, Liguo ; Chen, Jianguo ; Zhai, Xiangjun ; Xie, Shuanghua ; Hu, Zhibin ; Shen, Hongbing ; Dai, Min ; Li, Ni ;Zhou, Yifeng (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinants of Progression to AIDS and Death Following HIV Diagnosis: A Retrospective Cohort Study in Wuhan, China

Jiang, Hongbo ; Xie, Nianhua ; Cao, Beibei ; Tan, Li ; Fan, Yunzhou ; Zhang, Fan ; Yao, Zhongzhao ; Liu, Li ; Nie, Shaofa ;He, Weijing (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Smoking and COX-2 Functional Polymorphisms Interact to Increase the Risk of Gastric Cardia Adenocarcinoma in Chinese Population

Zhang, Xue-Mei ; Zhong, Rong ; Liu, Li ; Wang, Ying ; Yuan, Ju-Xiang ; Wang, Peng ; Sun, Chuang ; Zhang, Zhi ; Song, Wen-Guang ; Miao, Xiao-Ping ;Fusco, Alfredo (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Lack of Association between Insulin Receptor Substrate2 rs1805097 Polymorphism and the Risk of Colorectal and Breast Cancer: A Meta-Analysis

Hu, Yue ; Zhou, Min ; Zhang, Kai ; Kong, Xiangquan ; Hu, Xiaoyan ; Li, Kang ; Liu, Li ;Ai, Xun (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Telomere Length in Peripheral Blood Leukocytes Is Associated with Risk of Colorectal Cancer in Chinese Population (Telomere Length and Colorectal Cancer)

Qin, Qin ; Sun, Jingwen ; Yin, Jieyun ; Liu, Li ; Chen, Jigui ; Zhang, Yuxing ; Li, TingTing ; Shi, Yun ; Wei, Sheng ; Nie, Shaofa ;De Re, Valli (Editor)

2014, Vol.9(2), p.e88135 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Genetic Variant in Primary miR-378 Is Associated with Risk and Prognosis of Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Population

An, Jiaze ; Liu, Jibin ; Liu, Li ; Liu, Yao ; Pan, Yun ; Huang, Mingde ; Qi, Fuzhen ; Wen, Juan ; Xie, Kaipeng ; Ma, Hongxia ; Shen, Hongbing ; Hu, Zhibin ;Miao, Xiaoping (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
7
Material Type:
Review
Add to e-Shelf

Fraud, Misconduct or Normal Science in Medical Research: An Empirical Study of Demarcation

Lynöe, Niels ; Jacobsson, Lars ; Lundgren, Erik

Journal of Medical Ethics, 1 December 1999, Vol.25(6), pp.501-506 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

7 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Liu, Li
  2. Liu, L.
  3. Wen, Juan
  4. Liu, Yao
  5. Hu, Zhibin

Searching Remote Databases, Please Wait