skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 158  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: subject: Research Article remove Author/Creator: Wang, Zhen remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A DPSIR Model for Ecological Security Assessment through Indicator Screening: A Case Study at Dianchi Lake in China (Lake Ecological Security Assessment through Indicator Screening)

Wang, Zhen ; Zhou, Jingqing ; Loaiciga, Hugo ; Guo, Huaicheng ; Hong, Song ;Liu, Jian (Editor)

2015, Vol.10(6), p.e0131732 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

An Efficient Genotyping Method in Chicken Based on Genome Reducing and Sequencing (An Efficient Genotyping Method in Chicken)

Liao, Rongrong ; Wang, Zhen ; Chen, Qiang ; Tu, Yingying ; Chen, Zhenliang ; Wang, Qishan ; Yang, Changsuo ; Zhang, Xiangzhe ; Pan, Yuchun ;Zhou, Fengfeng (Editor)

2015, Vol.10(8), p.e0137010 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Association between Fish Consumption and Risk of Renal Cancer: A Meta-Analysis of Observational Studies (Fish Intake and Renal Cancer Risk: A Meta-Analysis)

Bai, Hong-wei ; Qian, Ye-yong ; Shi, Bing-yi ; Li, Gang ; Fan, Yu ; Wang, Zhen ; Yuan, Ming ; Liu, Lu-peng ;Scott, Rodney john (Editor)

2013, Vol.8(11), p.e81939 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Game Theoretical Analysis on Cooperation Stability and Incentive Effectiveness in Community Networks

Song, Kaida ; Wang, Rui ; Liu, Yi ; Qian, Depei ; Zhang, Han ; Cai, Jihong ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparative Genome of GK and Wistar Rats Reveals Genetic Basis of Type 2 Diabetes

Liu, Tiancheng ; Li, Hong ; Ding, Guohui ; Wang, Zhen ; Chen, Yunqin ; Liu, Lei ; Li, Yuanyuan ; Li, Yixue ;Bandapalli, Obul Reddy (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Pathways of Leymus chinensis Individual Aboveground Biomass Decline in Natural Semiarid Grassland Induced by Overgrazing: A Study at the Plant Functional Trait Scale

Li, Xiliang ; Liu, Zhiying ; Wang, Zhen ; Wu, Xinhong ; Li, Xinle ; Hu, Jing ; Shi, Hongxiao ; Guo, Fenghui ; Zhang, Yong ; Hou, Xiangyang ;Wang, Wei (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cardiac Dysregulation and Myocardial Injury in a 6-Hydroxydopamine-Induced Rat Model of Sympathetic Denervation

Jiang, Yue-Hua ; Jiang, Ping ; Yang, Jin-Long ; Ma, Du-Fang ; Lin, Hai-Qing ; Su, Wen-Ge ; Wang, Zhen ; Li, Xiao ;Gonzalez, German E. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Chinese Systemic Lupus Erythematosus Treatment and Research Group Registry VI: Effect of Cigarette Smoking on the Clinical Phenotype of Chinese Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Xu, Dong ; You, Xin ; Wang, Zhengang ; Zeng, Qingyu ; Xu, Jianhua ; Jiang, Lindi ; Gong, Lu ; Wu, Fengqi ; Gu, Jieruo ; Tao, Yi ; Chen, Jinwei ; Zhao, Jiuliang ; Li, Mengtao ; Zhao, Yan ; Zeng, Xiaofeng ; Zheng, Song Guo

PLoS ONE, 2015, Vol.10(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Design Pattern for Decentralised Decision Making

Reina, Andreagiovanni ; Valentini, Gabriele ; Fernández-Oto, Cristian ; Dorigo, Marco ; Trianni, Vito ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synchronization of Two Homodromy Rotors Installed on a Double Vibro-Body in a Coupling Vibration System

Fang, Pan ; Hou, Yongjun ; Nan, Yanghai ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Punishment as a Means of Competition: Implications for Strong Reciprocity Theory

Paál, Tünde ; Bereczkei, Tamás ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Treating Adrenal Tumors in 26 Patients with CyberKnife: A Mono-Institutional Experience

Li, Jing ; Shi, Zhaorong ; Wang, Zhen ; Liu, Zhibing ; Wu, Xinhu ; Shen, Zetian ; Li, Bing ; Song, Yong ; Zhu, Xixu ;Takabe, Kazuaki (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

C-Terminal Domain of ICA69 Interacts with PICK1 and Acts on Trafficking of PICK1-PKCα Complex and Cerebellar Plasticity

Wang, Zhen ; Wang, Ya-Nan ; Sun, Cheng-Long ; Yang, Dong ; Su, Li-Da ; Xie, Ya-Jun ; Zhou, Lin ; Wang, Yin ; Shen, Ying ;Cai, Huaibin (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Use of Labelled tLyP-1 as a Novel Ligand Targeting the NRP Receptor to Image Glioma

Wu, Hu-Bing ; Wang, Zhen ; Wang, Quan-Shi ; Han, Yan-Jian ; Wang, Meng ; Zhou, Wen-Lan ; Li, Hong-Sheng ;Castro, Maria G (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effect of Heterogeneous Investments on the Evolution of Cooperation in Spatial Public Goods Game

Huang, Keke ; Wang, Tao ; Cheng, Yuan ; Zheng, Xiaoping ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Establishment of a High-Throughput Assay to Monitor Influenza A Virus RNA Transcription and Replication

Wang, Zhen ; Zhao, Fei ; Gao, Qian ; Liu, Zhenlong ; Zhang, Yongxin ; Li, Xiaoyu ; Li, Yuhuan ; Ma, Weilie ; Deng, Tao ; Zhang, Zhizhen ; Cen, Shan ;Digard, Paul (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sociality as a Natural Mechanism of Public Goods Provision

Berkman, Elliot T ; Lukinova, Evgeniya ; Menshikov, Ivan ; Myagkov, Mikhail ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Topological Vulnerability Evaluation Model Based on Fractal Dimension of Complex Networks

Gou, Li ; Wei, Bo ; Sadiq, Rehan ; Sadiq, Yong ; Deng, Yong ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Dependency Links Can Hinder the Evolution of Cooperation in the Prisoner’s Dilemma Game on Lattices and Networks

Wang, Xuwen ; Nie, Sen ; Wang, Binghong ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Multi-Objective Ant Colony Optimization Based on the Physarum -Inspired Mathematical Model for Bi-Objective Traveling Salesman Problems

Zhang, Zili ; Gao, Chao ; Lu, Yuxiao ; Liu, Yuxin ; Liang, Mingxin ;Wang, Zhen (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

Results 1 - 20 of 158  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (157)

Creation Date 

From To
 1. Before 2008  (2)
 2. 2008 To 2010  (6)
 3. 2011 To 2012  (13)
 4. 2013 To 2015  (75)
 5. After 2015  (61)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last 3 Months  (1)
 2. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Wang, Zhen
 2. Wang, Z
 3. Zhen Wang
 4. Shi, Lei
 5. Li, Yixue

Searching Remote Databases, Please Wait