skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 197  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: subject: Research Article remove Author/Creator: Zhang, Min remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

DNA Methylation Patterns Can Estimate Nonequivalent Outcomes of Breast Cancer with the Same Receptor Subtypes (Survival Analysis of Breast Cancer Based on DNA Methylation Pattern)

Zhang, Min ; Zhang, Shaojun ; Wen, Yanhua ; Wang, Yihan ; Wei, Yanjun ; Liu, Hongbo ; Zhang, Dongwei ; Su, Jianzhong ; Wang, Fang ; Zhang, Yan ;Coleman, William B. (Editor)

2015, Vol.10(11), p.e0142279 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Seasonal Trophic Niche Shift and Cascading Effect of a Generalist Predator Fish (Trophic Niche Shift and Trophic Cascade)

Xu, Jun ; Wen, Zhourui ; Gong, Zhijun ; Zhang, Min ; Xie, Ping ; Hansson, Lars-Anders ;Krkosek, Martin (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e49691 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nox4 Is Dispensable for Exercise Induced Muscle Fibre Switch (Nox4 in Exercise Induced Muscle Fibre Switch)

Vogel, Juri ; Figueiredo de Rezende, Flávia ; Rohrbach, Susanne ; Zhang, Min ; Schröder, Katrin ;Ushio-Fukai, Masuko (Academic Editor)

2015, Vol.10(6), p.e0130769 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Brown Adipose Tissue Activation Is Inversely Related to Central Obesity and Metabolic Parameters in Adult Human

Wang, Qidi ; Zhang, Min ; Xu, Min ; Gu, Weiqiong ; Xi, Yun ; Qi, Lu ; Li, Biao ; Wang, Weiqing ;Sun, Qinghua (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Do Bird Assemblages Predict Susceptibility by E-Waste Pollution? A Comparative Study Based on Species- and Guild-Dependent Responses in China Agroecosystems

Zhang, Qiang ; Wu, Jiangping ; Sun, Yuxin ; Zhang, Min ; Mai, Bixian ; Mo, Ling ; Lee, Tien Ming ; Zou, Fasheng ;Moreno-Rueda, Gregorio (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Molecular In Vivo Imaging Using a Noninvasive Cardiac-Specific MLC-2v Promoter Driven Dual-Gene Recombinant Lentivirus Monitoring System

Zhang, Miao ; Wang, Lihua ; Guo, Rui ; Liang, Sheng ; Jiang, Xufeng ; Zhang, Min ; Li, Biao ;Calvert, John (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Effect of Oxytocin on Social and Non-Social Behaviour and Striatal Protein Expression in C57BL/6N Mice

Zhang, Xiaofan ; Li, Qi ; Zhang, Min ; Lam, Sylvia ; Sham, Pak Chung ; Bu, Bitao ; Chua, Siew Eng ; Wang, Wei ; Mcalonan, Grainne Mary ;Bardoni, Barbara (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparisons of Adherence to Antiretroviral Therapy in a High- Risk Population in China: A Systematic Review and Meta-Analysis

Huan, Zhou ; Fuzhi, Wang ; Lu, Liu ; Min, Zhang ; Xingzhi, Chen ; Shiyang, Jin ;Ceccherini-Silberstein, Francesca (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Transcriptome Analysis of Maize Leaf Systemic Symptom Infected by Bipolaris zeicola

Liu, Ming ; Gao, Jian ; Yin, Fuqiang ; Gong, Guoshu ; Qin, Cheng ; Ye, Kunhao ; Zhang, Min ; Sun, Xiaofang ; Zhou, You ; Zhang, Youju ;Luthe, Dawn Sywassink (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Post-Operative Complications in Living Liver Donors: A Single-Center Experience in China

Sun, Zhongquan ; Yu, Zhiyong ; Yu, Songfeng ; Chen, Jihao ; Wang, Jingqiao ; Yang, Cheng ; Jin, Mengmeng ; Yan, Sheng ; Zhang, Mangli ; Zhang, Min ; Zheng, Shusen ;Huang, Wendong (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Differential Expression of microRNAs in the Non-Permissive Schistosome Host Microtus fortis under Schistosome Infection

Han, Hongxiao ; Peng, Jinbiao ; Han, Yanhui ; Zhang, Min ; Hong, Yang ; Fu, Zhiqiang ; Yang, Jianmei ; Tao, Jianping ; Lin, Jiaojiao ;Söderhäll, Kenneth (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Circulating FoxP3+ Regulatory T and Interleukin17-Producing Th17 Cells Actively Influence HBV Clearance in De Novo Hepatitis B Virus Infected Patients after Orthotopic Liver Transplantation

Gao, Yinjie ; Zhang, Min ; Li, Jin ; Yang, Mei ; Liu, Yuan ; Guo, Xiaodong ; Li, Hanwei ; Liu, Zhenwen ; Zhao, Jingmin ;Chemin, Isabelle A (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

TLR2 Mediates Helicobacter pylori –Induced Tolerogenic Immune Response in Mice

Sun, Xia ; Zhang, Min ; El-Zataari, Mohamad ; Owyang, Stephanie Y ; Eaton, Kathryn A ; Liu, Maochang ; Chang, Yu-Ming ; Zou, Weiping ; Kao, John Y ;Yamaoka, Yoshio (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Recharge and Groundwater Use in the North China Plain for Six Irrigated Crops for an Eleven Year Period

Yang, Xiaolin ; Chen, Yuanquan ; Pacenka, Steven ; Gao, Wangsheng ; Zhang, Min ; Sui, Peng ; Steenhuis, Tammo S ;Kropp, Juergen P. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Stimulation of Peanut Seedling Development and Growth by Zero-Valent Iron Nanoparticles at Low Concentrations

Li, Xuan ; Yang, Yuechao ; Gao, Bin ; Zhang, Min ;Singer, Andrew C (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization of VAMP2 in Schistosoma japonicum and the Evaluation of Protective Efficacy Induced by Recombinant SjVAMP2 in Mice

Han, Qian ; Hong, Yang ; Fu, Zhiqiang ; Zhang, Min ; Cao, Xiaodan ; Liu, Yantao ; Ma, Shuai ; Guo, Yuntao ; Lu, Ke ; Zhu, Chuangang ; Lin, Jiaojiao ;Knight, Matty (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Resveratrol Attenuates Diabetic Nephropathy via Modulating Angiogenesis

Wen, Donghai ; Huang, Xinzhong ; Zhang, Min ; Zhang, Liying ; Chen, Jing ; Gu, Yong ; Hao, Chuan-Ming ;Rastaldi, Maria Pia (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Roles of ROS and Caspases in TRAIL-Induced Apoptosis and Necroptosis in Human Pancreatic Cancer Cells

Zhang, Min ; Harashima, Nanae ; Moritani, Tamami ; Huang, Weidong ; Harada, Mamoru ;Singh, Ajay Pratap (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

MicroRNA-590 Inhibits Lipoprotein Lipase Expression and Prevents Atherosclerosis in apoE Knockout Mice

He, Ping-Ping ; Ouyang, Xin-Ping ; Li, Yuan ; Lv, Yun-Cheng ; Wang, Zong-Bao ; Yao, Feng ; Xie, Wei ; Tan, Yu-Lin ; Li, Liang ; Zhang, Min ; Lan, Gang ; Gong, Duo ; Cheng, Hai-Peng ; Zhong, Hui-Juan ; Liu, Dan ; Huang, Chong ; Li, Zhao-Xia ; Zheng, Xi-Long ; Yin, Wei-Dong ; Tang, Chao-Ke ;Dileepan, Kottarappat N (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

HIF-1α Contributes to Proliferation and Invasiveness of Neuroblastoma Cells via SHH Signaling

Chen, Sheng ; Zhang, Min ; Xing, Lili ; Wang, Yue ; Xiao, Yongtao ; Wu, Yeming ;Shankar, Sharmila (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

Results 1 - 20 of 197  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (191)
 2. Full Text Online (196)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (195)
 2. Conference Proceedings  (1)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2010  (5)
 2. 2010 To 2011  (14)
 3. 2012 To 2013  (43)
 4. 2014 To 2016  (82)
 5. After 2016  (52)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (1)
 2. Last 3 Months  (5)
 3. More options open sub menu

Language 

 1. English  (195)
 2. Chinese  (2)
 3. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Zhang, Min
 2. Zhang, M
 3. Min Zhang
 4. Wu, Jian
 5. Zheng, Shusen

Searching Remote Databases, Please Wait