skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 166  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: subject: Research Article remove Author/Creator: Zhang, Rui remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Complete Atrial-Specific Knockout of Sodium-Calcium Exchange Eliminates Sinoatrial Node Pacemaker Activity (SAN Activity in Atrial NCX KO Mice)

Groenke, Sabine ; Larson, Eric D ; Alber, Sarah ; Zhang, Rui ; Lamp, Scott T ; Ren, Xiaoyan ; Nakano, Haruko ; Jordan, Maria C ; Karagueuzian, Hrayr S ; Roos, Kenneth P ; Nakano, Atsushi ; Proenza, Catherine ; Philipson, Kenneth D ; Goldhaber, Joshua I ;Annunziato, Lucio (Editor)

2013, Vol.8(11), p.e81633 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Identification of Biomarker and Co-Regulatory Motifs in Lung Adenocarcinoma Based on Differential Interactions (Differential Interactions Identify Biomarker and Motif in Lung Cancer)

Zhao, Ning ; Liu, Yongjing ; Chang, Zhiqiang ; Li, Kening ; Zhang, Rui ; Zhou, Yuanshuai ; Qiu, Fujun ; Han, Xiaole ; Xu, Yan ;Vera, Julio (Editor)

2015, Vol.10(9), p.e0139165 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Heparan Sulfate Biosynthesis Enzyme, Ext1 , Contributes to Outflow Tract Development of Mouse Heart via Modulation of FGF Signaling (Heparan Sulfate in Heart Development)

Zhang, Rui ; Cao, Peijuan ; Yang, Zhongzhou ; Wang, Zhenzhen ; Wu, Jiu-Lin ; Chen, Yan ; Pan, Yi ;Brand, Thomas (Editor)

2015, Vol.10(8), p.e0136518 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Molecular Evolution and Phylogenetic Analysis of Eight COL Superfamily Genes in Group I Related to Photoperiodic Regulation of Flowering Time in Wild and Domesticated Cotton ( Gossypium ) Species (Evolution and Phylogenetic Analysis of Eight COLs in Cotton)

Zhang, Rui ; Ding, Jian ; Liu, Chunxiao ; Cai, Caiping ; Zhou, Baoliang ; Zhang, Tianzhen ; Guo, Wangzhen ;Fang, David D (Academic Editor)

2015, Vol.10(2), p.e0118669 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Homocysteine Level Is Associated with White Matter Hyperintensity Locations in Patients with Acute Ischemic Stroke

Gao, Yuan ; Wei, Sen ; Song, Bo ; Qin, Jie ; Fang, Hui ; Ji, Yan ; Zhang, Rui ; Sun, Shilei ; Xu, Yuming ;Li, Yan (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Reliability and Validity of the Beijing Version of the Montreal Cognitive Assessment in the Evaluation of Cognitive Function of Adult Patients with OSAHS

Chen, Xiong ; Zhang, Rui ; Xiao, Ying ; Dong, Jiaqi ; Niu, Xun ; Kong, Weijia ;Romigi, Andrea (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zhangfei/CREB-ZF – A Potential Regulator of the Unfolded Protein Response

Zhang, Rui ; Rapin, Noreen ; Ying, Zhengxin ; Shklanka, Erika ; Bodnarchuk, Timothy W ; Verge, Valerie M. K ; Misra, Vikram ;Jin, Dong-Yan (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Association of the Glutathione S-Transferase M1, T1 Polymorphisms with Cancer: Evidence from a Meta-Analysis

Fang, Jianzheng ; Wang, Shangqian ; Zhang, Shengli ; Su, Shifeng ; Song, Zhen ; Deng, Yunfei ; Cui, Hongqing ; Wang, Hainan ; Zhang, Yi ; Qian, Jian ; Gu, Jinbao ; Liu, Bianjiang ; Li, Pengchao ; Zhang, Rui ; Liu, Xinnong ; Wang, Zengjun ;Onland-Moret, N. Charlotte (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Transplantation of Induced Pluripotent Stem Cells Alleviates Cerebral Inflammation and Neural Damage in Hemorrhagic Stroke

Qin, Jie ; Ma, Xun ; Qi, Haiyun ; Song, Bo ; Wang, Yanlin ; Wen, Xuejun ; Wang, Qing Mei ; Sun, Shilei ; Li, Yusheng ; Zhang, Rui ; Liu, Xinjing ; Hou, Haiman ; Gong, Guangming ; Xu, Yuming ;Arumugam, Thiruma V. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Results of the National External Quality Assessment for Toxoplasmosis Serological Testing in China

Zhang, Kuo ; Wang, Lunan ; Lin, Guigao ; Sun, Yu ; Zhang, Rui ; Xie, Jiehong ; Li, Jinming ;Grigg, Michael E. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Association of SNPs in EGR3 and ARC with Schizophrenia Supports a Biological Pathway for Schizophrenia Risk

Huentelman, Matthew J ; Muppana, Leela ; Corneveaux, Jason J ; Dinu, Valentin ; Pruzin, Jeremy J ; Reiman, Rebecca ; Borish, Cassie N ; De Both, Matt ; Ahmed, Amber ; Todorov, Alexandre ; Cloninger, C. Robert ; Zhang, Rui ; Ma, Jie ; Gallitano, Amelia L ;Yao, Yong-Gang (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sulforaphane Epigenetically Regulates Innate Immune Responses of Porcine Monocyte-Derived Dendritic Cells Induced with Lipopolysaccharide

Qu, Xueqi ; Pröll, Maren ; Neuhoff, Christiane ; Zhang, Rui ; Cinar, Mehmet Ulas ; Hossain, Md. Munir ; Tesfaye, Dawit ; Große-Brinkhaus, Christine ; Salilew-Wondim, Dessie ; Tholen, Ernst ; Looft, Christian ; Hölker, Michael ; Schellander, Karl ; Uddin, Muhammad Jasim ;Mukhopadhyay, Partha (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Microbial Community Structure and Arsenic Biogeochemistry in an Acid Vapor-Formed Spring in Tengchong Geothermal Area, China

Jiang, Zhou ; Li, Ping ; Jiang, Dawei ; Dai, Xinyue ; Zhang, Rui ; Wang, Yanhong ; Wang, Yanxin ;Senko, John M. (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Diabetic Patients Could Do As Well as Non-Diabetic Patients without Inflammation on Peritoneal Dialysis

Xu, Rong ; Han, Qingfeng ; Zhu, Tongying ; Ren, Yeping ; Chen, Jianghua ; Zhao, Huiping ; Chen, Menghua ; Dong, Jie ; Wang, Yue ; Hao, Chuanming ; Zhang, Rui ; Zhang, Xiaohui ; Wang, Mei ; Tian, Na ; Wang, Haiyan ;Eberl, Matthias (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

C5b-9-Targeted Molecular MR Imaging in Rats with Heymann Nephritis: A New Approach in the Evaluation of Nephrotic Syndrome

Huang, Qiang ; Wen, Song ; Wang, Bo ; Wang, Qidong ; Guo, Chuangen ; Wu, Xinying ; Zhang, Rui ; Yang, Rong ; Chen, Feng ; Xiao, Wenbo ;Drossopoulou, Garyfalia (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

External Quality Assessment for the Detection of Measles Virus by Reverse Transcription-PCR Using Armored RNA

Zhang, Dong ; Sun, Yu ; Jia, Tingting ; Zhang, Lei ; Wang, Guojing ; Zhang, Rui ; Zhang, Kuo ; Lin, Guigao ; Xie, Jiehong ; Wang, Lunan ; Li, Jinming ;Minogue, Timothy D. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Z-Score Linear Discriminant Analysis for EEG Based Brain-Computer Interfaces

Zhang, Rui ; Xu, Peng ; Guo, Lanjin ; Zhang, Yangsong ; Li, Peiyang ; Yao, Dezhong ;Xiong, Momiao (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ICan: An Integrated Co-Alteration Network to Identify Ovarian Cancer-Related Genes

Zhou, Yuanshuai ; Liu, Yongjing ; Li, Kening ; Zhang, Rui ; Qiu, Fujun ; Zhao, Ning ; Xu, Yan ;Kaderali, Lars (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Implementation of Cell Samples as Controls in National Proficiency Testing for Clopidogrel Therapy-Related CYP2C19 Genotyping in China: A Novel Approach

Lin, Guigao ; Yi, Lang ; Zhang, Kuo ; Wang, Lunan ; Zhang, Rui ; Xie, Jiehong ; Li, Jinming ;Medeiros, Rui (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Expression of the Rice Arginase Gene OsARG in Cotton Influences the Morphology and Nitrogen Transition of Seedlings

Meng, Zhigang ; Meng, Zhaohong ; Zhang, Rui ; Liang, Chengzhen ; Wan, Jianmin ; Wang, Yanling ; Zhai, Honghong ; Guo, Sandui ;Zhang, Xianlong (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

Results 1 - 20 of 166  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (164)
 2. Full Text Online (164)

Creation Date 

From To
 1. Before 2012  (12)
 2. 2012 To 2013  (27)
 3. 2014 To 2015  (53)
 4. 2016 To 2018  (55)
 5. After 2018  (17)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (1)
 2. Last 3 Months  (7)
 3. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Zhang, Rui
 2. Zhang, R
 3. Rui Zhang
 4. Wang, Y.
 5. Li, Jinming

Searching Remote Databases, Please Wait