skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

7 Results  for Central Connecticut State University

Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

China Society annual

China Society (Singapore)

Singapore: Tiger Press 195?

No full-text

2
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Wai guo wen xue yan jiu.

Zhongguo Ren Min Da Xue. Shu Bao Zi Liao She

Beijing: Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she

No full-text

3
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

文史哲.
Wen shi zhe.

Shandong Da Xue ; 山東大學

Jinan, Shandong ren min chu ban she 1951

No full-text

4
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

新社學報.
Xin she xue bao.

Island Society (Singapore)

Xinjiapo: Xin she ; 新加坡 : 新社 1967

No full-text

5
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Zhongguo gu dai, jin dai wen xue yan jiu.

Zhongguo Ren Min Da Xue. Shu Bao Zi Liao She ; Zhongguo Ren Min Da Xue. Shu Bao Zi Liao Zhong Xin

Beijing: Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she

No full-text

6
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Zhongguo xian dai, dang dai wen xue yan jiu.

Zhongguo Ren Min Da Xue. Shu Bao Zi Liao She ; Zhongguo Ren Min Da Xue. Shu Bao Zi Liao Zhong Xin

Beijing: Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she

No full-text

7
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

新亞學術集刊. New Asia academic bulletin.
Xin ya xue shu ji kan. New Asia academic bulletin.

Chinese University of Hong Kong. New Asia College.

Hong Kong, New Asia College, Chinese University of Hong Kong 1978

Online access

7 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To

Searching Remote Databases, Please Wait