skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

14 Results  for Central Connecticut State University

Refined by: language: Czech remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

HODNOCENÍ ZDRAVOTNICKÉ REFORMY Z POHLEDU STŘEDOŠKOLSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Wolfová, Květa ;Duplinský, Josef

Univerzita Pardubice 2014

Link to full text

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The Health Care Providing System in the Switzerland
Systém poskytování zdravotní péče ve Švýcarské konfederaci

Štěpánek, Petr ;Lešetický, Ondřej ; Střítecký, Rudolf

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Impact of regulatory fee
Dopad zavedení poplatků v českém zdravotnictví

Klovrza, Tomáš ;Slintáková, Barbora ; Kubík, Rudolf

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Analysis of the Health Care Reform in the USA from the 2010
Analýza reformy zdravotnictví v USA z roku 2010

Konvalinka, Lukáš ;Kobliha, Pavel ; Chmelová, Pavla

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The analysis of Leos Heger´s health care reform
Analýza zdravotnické reformy ministra Leoše Hegera

Vavřinová, Tereza ;Vostrovská, Zdenka ; Durdisová, Jaroslava

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

U.S. Health Care Reform
Reforma zdravotnictví USA

Čapková, Lenka ;Durdisová, Jaroslava ; Munzi, Tomáš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The Introduction of Medicare and Medicaid Programs and First Experiences with Their Functioning (untill 1967)
Zavedení programů Medicare a Medicaid a první zkušenosti s jejich fungováním (do roku 1967).

Křivánek, Jan ;Tajovský, Ladislav ; Johnson, Zdenka

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The Czech Republic's health care financing system from 1989 to 2015
Systém financování zdravotní péče v ČR od roku 1989 do roku 2015

Brečková, Lenka ;Lukášová, Tereza ; Bartůsková, Lucia

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Comparative analysis of health care funding system in Czech Republic and Netherlands
Komparativní analýza modelů financování zdravotní péče v České republice a Holandsku

Juřenčáková, Michaela ;Lechner, Tomáš ; Krebs, Vojtěch

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Indemnity Against Risk through Various Forms of Insurance
Zajištění rizika prostřednictvím různých forem pojištění

Valaščíková, Eliška ;Lešetický, Ondřej ; Luštický, Martin

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Health care systém in the U.S. - Obamacare and its effects
Systém zdravotnictví v USA – Obamova reforma a její efekty

Spurná, Eva ;Klazar, Stanislav ; Kramata, Jakub

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Analysis of the Health Insurance Systems in the Czech republic and United States and Their Comparision
Analýza systémů zdravotního pojištění v ČR a USA a jejich vzájemná komparace

Janega, Štěpán ;Ježek, Tomáš ; Hájek, Jan

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The changes in the personal insurance market in the current period
Změny na trhu pojištění osob v současném období

Šubrtová, Gabriela ;Ducháčková, Eva ; Daňhel, Jaroslav

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Analysis of the U.S. Health Care System
Analýza systému zdravotnictví USA

Kožušková, Kateřina ;Loužek, Marek ; Durdisová, Jaroslava

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

14 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait