skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

19 Results  for Central Connecticut State University

Refined by: language: Malay remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Global journal al-thaqafah.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Global journal al-thaqafah.

Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

Kuala Kangsar, Perak, Malaysia : Pusat Kembangan Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah 2011-

Online access

2
Mimbar pendidikan : jurnal Indonesia untuk kajian pendidikan.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Mimbar pendidikan : jurnal Indonesia untuk kajian pendidikan.

Universitas Pendidikan Indonesia, issuing body.

Bandung : Tim Pengembang Jurnal UPI di Bandung 2016

Online access

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Perbezaan Sikap dan Kecenderungan Tingkah Laku Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) terhadap Penamaan Wasi

Mohd Musa Sarip ; Mohd Mustaffa Mohd Jusoh @ Yusoff

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2017, Vol.12, pp.40-50 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tanggungjawab dan Pelaksanaan Zakat Kalangan Minoriti Muslim Thailand

Waeamrene Waepa ; Shofian Ahmad ; Mohd.Nasran Mohamad ; Muhamad Razak Idris

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2017, Vol.11, pp.61-66 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Elemen dalam Buku Indie: Satu Kajian Grounded Theory Terhadap Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris

Muhammad Atiullah Othman ; Nadarajan Thambu ; Siti Noranizahhafizah Boyman

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2018, Vol.14, pp.38-51 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sinkretisme dalam Adat Masyarakat Bajau di Sabah

Syamsul Azizul Marinsah ; Mohd Anuar Ramli

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2017, Vol.12, pp.83-93 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Implikasi Tafsiran Muhammad Asad bagi Perkataan ‘Islam’ terhadap Pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah

Nurhayati Abdullah ; Kamarudin Salleh

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2018, Vol.14, pp.86-98 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cabaran Sosial dalam Pelaksanaan Zakat Kalangan Masyarakat Muslim Bangkok

Waeamrene Waepa ; Shofian Ahmad ; Mohd. Nasran Mohamad ; Muhamad Razak Idris

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2018, Vol.13, pp.118-123 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Faraq Perkahwinan bagi Pasangan Tak Sah Taraf di Negeri Sembilan

Wan Abdul Fattah Wan Ismail ; Hasnizam Hashim ; Syahirah Abdul Shukor ; Asma Harun

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2018, Vol.13, pp.124-134 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Naratif Mualaf dan Aktivis Dakwah Terhadap Dasar Penamaan Saudara Baru

Mohd Al Adib Samuri ; Azlan Shah Nabees Khan ; Razaleigh Muhamat @ Kawangit

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2018, Vol.13, pp.52-69 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kontekstualisasi dalam Penyebaran Islam: Analisis Pola Pembentukan Islam di Nusantara

Yance Zadrak Rumahuru

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2018, Vol.14, pp.123-129 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Analisis Penggunaan Nama-Nama Tuhan Agama Selain Islam Sebagai Rujukan kepada Allah

Mohd Asyran Safwan Kamaruzaman ; Mohd Haidhar Kamarzaman ; Kamarudin Salleh

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2018, Vol.14, pp.27-37 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Suatu Penerokaan Awal Mengenai Pendekatan Tasawuf Terhadap Agama-Agama Lain

Yusri Mohamad Ramli ; Mohd Syukri Yeoh Abdullah

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2018, Vol.14, pp.130-143 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Autoriti Agama di Malaysia: Kedudukan dan Kritikan

Nur Farhana Abdul Rahman ; Nur Solehah Shapiee

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2018, Vol.14, pp.72-85 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Penilaian Terhadap Pengajaran Syariat Islam oleh al-Hallaj, Hamzah al-Fansuri, dan Shamsuddin al-Sumatera’i

Rohaimi Rastam ; Yusri Mohamad Ramli ; Mohd Syukri Yeoh Abdullah

International Journal of Islamic Thought, 01 December 2017, Vol.12, pp.59-71 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Isu-Isu Pluralisme Agama dalam Tuntutan Comango: Satu Analisis Terhadap Laporan 2013 dan 2018

Earnie Elmie Hilmi ; Kamarudin Salleh ; Nur Farhana Abdul Rahman

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2019, Vol.15, pp.35-43 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Ultimate Objective of Islamic Political Actors: A Conceptual Analysis Based on Selected Hadith

Mohd Syakir Mohd Rosdi ; & Kamarul Ariffin Ithnan

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2019, Vol.15, pp.84-92 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kualiti Kerja dalam Organisasi: Tinjauan dari Perspektif Pengurusan Islam

Masitah Idris ; Wan Fariza Alyati Wan Zakaria ; Ahmad Sunawari Long ; Nozira Salleh

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2019, Vol.15, pp.60-70 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Falsafah Pragmatisme John Dewey dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam ‘Muallaf‘

Siti Arinah Tukiran ; Ahmad Sunawari Long ; Badrul Redzuan Abu Hassan

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2019, Vol.15, pp.129-139 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

19 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Salleh, Kamarudin
  2. Kamarudin Salleh
  3. Waeamrene Waepa
  4. Abdullah, Mohd
  5. Abdullah, Mohd Syukri Yeoh

Searching Remote Databases, Please Wait