skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 580  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Bokmål, Norwegian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Replikasjonskrisen

Sætrevik, Bjørn

Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2017, Vol. 54, nr. 7, pp.641-647 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Chaos Engine Research: The legend written by an anonymous spirit of silence

Fruke, Wilfred

Norway rock magazine, 2014, Nr. 4 = Nr. 77, pp.48-49

No full-text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Platelet function in brown bear (Ursus arctos) compared to man

Fröbert, Ole ; Christensen, Kjeld ; Fahlman, Åsa ; Brunberg, Sven ; Josefsson, Johan ; Särndahl, Eva ; Swenson, Jon E ; Arnemo, Jon M

Thrombosis Journal, 2010, Vol.8, p.11-11 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rein- og reindriftsforskning i Norden

Haugerud, Rolf Egil

Norsk veterinærtidsskrift, 2014, Årg. 126, nr. 2, pp.80-86 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Portvakt eller døråpner ; å rekruttere informanter til barnevernsforskning

Redalen, Knut ; Ellingsen, Ingunn Tollisen ; Studsrød, Ingunn ; Willumsen, Elisabeth

Tidsskriftet Norges barnevern, 2013, Vol. 90, nr. 1, pp.18-31 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Det visuelle i sykepleieforskningen ; en lite utnyttet mulighet

Foss, Christina

Nordisk sygeplejeforskning, 2011, Årg. 1, nr. 3, pp.235-244 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Avhengig av avhengighet

Madsen, Ole Jacob

Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2014, Vol. 51, nr. 1, pp.66-67 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kvalitativ sykepleieforskning: En studie av refleksjoner om forskerens situering

Lundberg, Kjetil ; Sataøen, Hogne Lerøy

Klinisk sygepleje, 2016, Vol. 30, nr. 4, pp.254-267 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Deltagende observasjon i fare? ; en vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer

Øye, Christine ; Bjelland, Anne Karen ; Hoëm, Ingjerd

Norsk antropologisk tidsskrift, 2012, Årg. 23, nr. 2, pp.143-205 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Forskningssirkler som grunnlag for kompetanseutvikling i praksis og utdanning

Slettebø, Tor ; Seim, Sissel

Tidsskriftet Norges barnevern, 2016, Vol. 93, nr. 3/4, pp.184-199 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Søker skarpe hjerner ; Norut er det nordnorske svaret på Sintef

Vognild, Lars

Kapital, 2011, Årg. 41, nr. 11, pp.115-117

No full-text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tester bevisstheten i bedøvede hjerner

Vogt, Yngve ; Storm, Johan F. ; Juel, Bjørn Erik

Apollon, 2015, Årg. 25, nr. 2, pp.30-33

Full text available online

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Forskning på gestaltterapi

Strümpfel, Uwe

Norsk gestalttidsskrift, 2013, Årg. 10, nr. 1, pp.14-42

No full-text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Forskning på gestaltterapi

Strümpfel, Uwe

Norsk gestalttidsskrift, 2013, Årg. 10, nr. 2, pp.7-30

No full-text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Vil finne bevissthetens skjulte rest

Smaadal, Camilla ; Hauger, Solveig Lægreid

Apollon, 2015, Årg. 25, nr. 2, pp.28-30

Full text available online

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Norsk andrespråksforskning ; en status i lys av NOA-konferansene 2004-2012

Kulbrandstad, Lise Iversen

NOA : norsk som andrespråk, 2012, Årg. 28, nr. 2, pp.49-87 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Utviklingsforskningen i Norge gjennom 50 år ; rammevilkår, diskurs og praksis

Stokke, Olav

Internasjonal politikk, 2010, Årg. 68, nr. 4, pp.494-568 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Forskerne avkoder psykopatens hjerne

Palmgren, Gorm

Illustrert vitenskap, 2012, Nr. 1, pp.50-55

No full-text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Motivert av å skape

Hovden, Kai ; Gudmundsen, Ola

Norsk farmaceutisk tidsskrift, 2015, Årg. 123, nr. 9, pp.12-15

Full text available online

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

"Jeg er glad i barn", sa han. "Det er derfor jeg lar de suge meg"

Øverland, Svein

Psykologisk tidsskrift, 2018, Årg. 22, nr. 1, pp.52-55

No full-text

Results 1 - 20 of 580  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (227)
 2. Full Text Online (431)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (330)
 2. Text Resources  (116)
 3. Dissertations  (103)
 4. Other  (21)
 5. Book Chapters  (4)
 6. Newspaper Articles  (2)
 7. Audio Visual  (1)
 8. Images  (1)
 9. Conference Proceedings  (1)
 10. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1975  (16)
 2. 1975 To 1985  (16)
 3. 1986 To 1996  (18)
 4. 1997 To 2008  (120)
 5. After 2008  (410)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (1)
 2. More options open sub menu

Language 

 1. English  (31)
 2. Norwegian  (23)
 3. Danish  (7)
 4. Swedish  (6)
 5. Finnish  (1)
 6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait