skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 39  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page
Show only
Refined by: language: Swedish remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Development of Pointing Perception in Infancy: Effects of Communicative Signals on Covert Shifts of Attention

Daum, Moritz M ; Ulber, Julia ; Gredebäck, Gustaf

Developmental Psychology, October 2013, Vol.49(10), p.1898 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Rekrytering: Betydelsen av icke-verbal och mentala genvägar i arbetsintervjun

Rohdin, Beppe ;Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2017

Link to full text

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

”May I have this (building) permit?”: An observational study on customer treatment among employees at a building permit department from a gender perspective
”Får jag (bygg)lov?”: En observationsstudie om bemötande av kvinnor och män bland medarbetare på en bygglovsavdelning

Kottorp, Emilia ; Skoglund, Johanna ;Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation

2018

Link to full text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Barns samspel och kommunikation i ateljén: -Ur ett sociokulturellt perspektiv

Frisegård, Lina ; Styrman, Gitte ;Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap

2015

Link to full text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Den muntliga kommunikationens betydelse i det matematiska klassrummet: En studie om hur lärare muntligt medierar med verktyg och redskap med fokus på tal i bråkform

Shabo, Gabriela ;Södertörns högskola, Lärarutbildningen

2018

Link to full text

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Förskollärares tankar om förhållandet mellan verbal och icke-verbal kommunikation i förskolan: En studie om förskollärares uppfattningar om den icke-verbala kommunikationens betydelse för den pragmatiska delen av barns språkutveckling i samlingssituationer

Eriksson, Sandra ;Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier

2014

Link to full text

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Expression and impression: A study of the differences between intention and conception on Windows Live Messenger
Uttryck och intryck: En studie om skillnaderna mellan avsikt och uppfattning på Windows Live Messenger

Ahlm, Caroline ;Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it

2010

Link to full text

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Clash of culture or communication experts?: A qualitative study on intercultural communications
Kulturkrockare eller Kommunikationskompetent?: En kvalitativ intervjustudie om interkulturell kommunikation

Eriksson, Lisa ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

2010

Link to full text

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

A study about speech space and the treatment in the classroom between the pupils gender
En studie om talutrymme samt bemötande i klassrummet utifrån elevernas kön

Nyström, Erika ;Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur

2017

Link to full text

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf
11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf
12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

INTERACTION AND READING COMPREHENSION PROBLEM- Teachers experiences of interactions with students who have reading comprehension problems.
SAMSPEL OCH LÄSFÖRSTÅELSE- Lärares upplevelser av samspel med lässvaga elever.

Antonsson, Anette ;Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi

2015

Link to full text

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The effect of touch on the customer experience
Effekt av beröring på kundupplevelsen

Claréus, Olivia ; Zaring, Mikaela ;Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan

2015

Link to full text

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Där takteringen slutar börjar dirigeringen: <em>- Kroppsspråket som musikaliskt uttrycksmedel</em><em></em>

Blixt, Niclas ;Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

2018

Link to full text

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nonverbal communication in a nurse-patient relationship: A literature review of patients' experiences
Icke-verbal kommunikation i omvårdnadsrelationen: En litteraturöversikt om patienters upplevelser

Danneholm, Hedvig ; Elo, Hanna ;Röda Korsets Högskola

2017

Link to full text

16
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Communication Beyond Words: An ethnographic study on the impact of teachers' actio and non-verbal communication on students' motivation
Kommunikation bortom orden: En etnografisk studie om hur lärares actio och ickeverbala kommunikation påverkar elevers motivation

Flores García, Lydia ;Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete

2013

Link to full text

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Negotiated knowledge positions: communication in trauma teams

Härgestam, Maria ;Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad, Anestesiologi och intensivvård ; Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Anestesiologi och intensivvård

Umeå: Umeå universitet 2015

Link to full text

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

To meet on young peoples terms in young peoples' social arena: - A qualitative study on youth workers experience of on line counselling of young people
Att mötas på de ungas villkor: - <em>En kvalitativ studie om ungdomsarbetares erfarenheter av att bedriva stödsamtal med unga på internet </em>

Larsson, Anna ; Alm, Tove ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA

2012

Link to full text

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nurses´ experiences of non-verbal communication: A litterature review
Sjuksköterskans erfarenhet av icke-verbal kommunikation: En litteraturstudie

Ble Hammar, Pierrette ;Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap

2016

Link to full text

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

To find the silent messagethat precedes a suicide
Att finna det tysta budskapet som föregår suicid

Mogren Lindeborg, Mirja ; Korhonen, Sari ;Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ; Linköpings universitet, Medicinska fakulteten

2015

Link to full text

Results 1 - 20 of 39  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (1)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Dissertations  (38)
 2. Articles  (1)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2009  (3)
 2. 2009 To 2010  (7)
 3. 2011 To 2012  (3)
 4. 2013 To 2015  (11)
 5. After 2015  (15)
 6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait