skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

19 Results  for Central Connecticut State University

Refined by: resource type: Dissertations remove top level: Peer-reviewed Journals remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Walking the Plank of the Entrepreneurial University: The little spin-out that could?

Fowler, Nina

Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 2017 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Walking the Plank of the Entrepreneurial University: The little spin-out that could?

Fowler, Nina ;Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2017

Link to full text

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

Gunvik-Grönbladh, Ingegerd

Uppsala Studies in Education, 2014 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

Gunvik-Grönbladh, Ingegerd ;Praxeologi, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2014

Link to full text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

I historiekanons skugga :: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

Lozic, Vanja

Skrifter med historiska perspektiv, 2010 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

I historiekanons skugga :: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

Lozic, Vanja

Skrifter med historiska perspektiv, 2010, Vol.11 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

I historiekanons skugga :: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

Lozic, Vanja

Skrifter med historiska perspektiv, 2010, Vol.11 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Backstage Steering?: Ministerial Staffs and the Policy Capacity of Government
Styrning bakom kulisserna: Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

Ullström, Anna ;Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2011

Link to full text

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Styrning bakom kulisserna: Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

Ullström, Anna

Stockholm studies in politics, 2011 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Adoption of the Innovation System Concept in Sweden

Eklund, Magnus

Uppsala Studies in Economic History, 2007 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Adoption of the Innovation System Concept in Sweden

Eklund, Magnus ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen

Uppsala: Universitetsbiblioteket 2007

Link to full text

12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Science, Language, and Literacy: Case Studies of Learning in Swedish University Physics

Airey, John ;Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Fysikundervisningens didaktik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2009

Link to full text

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Union in Norwegian, Swedish, and Finnish schoolbooks during the Cold War
Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget

Holmén, Janne Sven-Åke ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2006

Link to full text

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Science, Language, and Literacy: Case Studies of Learning in Swedish University Physics

Airey, John

Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 2009 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget

Holmén, Janne

Studia historica Upsaliensia, 2006 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

16
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Learning computer systems in a distributed project course: The what, why, how and where

Berglund, Anders

Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 2005 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Learning computer systems in a distributed project course: The what, why, how and where

Berglund, Anders ;UpCERG, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för datorteknik ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2005

Link to full text

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Two-pion production in proton-proton collisions near threshold

Johanson, Jan

Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 2000 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Two-pion production in proton-proton collisions near threshold

Johanson, Jan ;Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för kärn- och partikelfysik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2000

Link to full text

19 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Creation Date 

From To
 1. Before 2005  (2)
 2. 2005 To 2005  (2)
 3. 2006 To 2006  (2)
 4. 2007 To 2009  (4)
 5. After 2009  (9)
 6. More options open sub menu

Author/Creator 

 1. Lozic, Vanja  (3)
 2. Ullström, Anna  (2)
 3. Berglund, Anders  (2)
 4. Johanson, Jan  (2)
 5. Gunvik-Grönbladh, Ingegerd  (2)
 6. Airey, John  (2)
 7. Fowler, Nina  (2)
 8. Eklund, Magnus  (2)
 9. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Fysikundervisningens didaktik  (1)
 10. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen  (1)
 11. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen  (1)
 12. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för kärn- och partikelfysik  (1)
 13. UpCERG, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för datorteknik  (1)
 14. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  (1)
 15. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik  (1)
 16. Praxeologi, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  (1)
 17. Holmén, Janne Sven-Åke  (1)
 18. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen  (1)
 19. Holmén, Janne  (1)
 20. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik  (1)
 21. More options open sub menu

Language 

 1. English  (12)
 2. Swedish  (9)
 3. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Lozic, Vanja
 2. Ullström, Anna
 3. Berglund, Anders
 4. Johanson, Jan
 5. Gunvik-Grönbladh, Ingegerd

Searching Remote Databases, Please Wait