skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

20 Results  for Central Connecticut State University

Show only
Refined by: resource type: Dissertations remove top level: Peer-reviewed Journals remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Det traditionella och det "andra" universitetet : en början till samspel?

Castro Hidalgo, Abelardo ;Uppsala Universitet

Uppsala: S. Academiae Universitatis Ubsaliensis ; Stockholm, Sweden: Distributor, Almqvist & Wiksell International 1992

No full-text

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Walking the Plank of the Entrepreneurial University: The little spin-out that could?

Fowler, Nina

Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 2017 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Walking the Plank of the Entrepreneurial University: The little spin-out that could?

Fowler, Nina ;Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2017

Link to full text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

Gunvik-Grönbladh, Ingegerd ;Praxeologi, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2014

Link to full text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

I historiekanons skugga :: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

Lozic, Vanja

Skrifter med historiska perspektiv, 2010 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

I historiekanons skugga :: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

Lozic, Vanja

Skrifter med historiska perspektiv, 2010, Vol.11 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Backstage Steering?: Ministerial Staffs and the Policy Capacity of Government
Styrning bakom kulisserna: Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

Ullström, Anna ;Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2011

Link to full text

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Adoption of the Innovation System Concept in Sweden

Eklund, Magnus ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen

Uppsala: Universitetsbiblioteket 2007

Link to full text

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Forskningsmiljöer i ett nordiskt perspetkiv : en komparative studie i ekologi och kunskapsproduktion

Kalpazidou Schmidt, Evanthia ;Uppsala Universitet

Uppsala: Uppsala University ; Stockholm: Distributor, Almqvist & Wiksell International 1996

No full-text

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Surface components of streptococcus lactis subsp. cremoris from viili

Niskasaari, Kaarina ;Oulun Yliopisto

Oulu, Finnland: University of Oulu 1988

No full-text

11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Makt och mening : förutsättningar för en innehållsfokuserad pedagogisk forskning

Säfström, Carl Anders ;Uppsala Universitet

Uppsala: Uppsala University ; Stockholm: Almqvist & Wiksell International distr. 1994

No full-text

12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Adoption of the Innovation System Concept in Sweden

Eklund, Magnus

Uppsala Studies in Economic History, 2007 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Vardagsintegration, la vie quotidienne, i Europa : Sverige i EUREKA och EUREKA i Sverige

Mörth, Ulrika ;Stockholms Universitet

Stockholm: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen 1996

No full-text

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Science, Language, and Literacy: Case Studies of Learning in Swedish University Physics

Airey, John ;Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Fysikundervisningens didaktik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2009

Link to full text

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Union in Norwegian, Swedish, and Finnish schoolbooks during the Cold War
Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget

Holmén, Janne Sven-Åke ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2006

Link to full text

16
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Att förklara det oförklarliga : en livsåskådningsstudie om människors tolkningar av paranormala fenomen i en vetenskaplig tidsålder

Morhed, Sven-Eric ;Uppsala Universitet

Uppsala: Uppsala University 2000

No full-text

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Forskare, behandlare, patient : en studie i praktisk forskningsetik

Johansson, Stina ;Uppsala Universitet

Uppsala: S. Academiae Ubsaliensis ; Stockholm, Sweden: Distributor, Almqvist & Wiksell International 1986

No full-text

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Learning computer systems in a distributed project course: The what, why, how and where

Berglund, Anders ;UpCERG, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för datorteknik ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2005

Link to full text

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Control and influence relationships in multinational corporations : the subsidiary's viewpoint : application of the resource dependence perspective for studying power relationships in multinational corporations

Kallinikos, Jannis ;Uppsala Universitet

Uppsala: Ubsaliensis S. Academiae ; Stockholm, Sweden: distributed by Almqvist & Wiksell International 1984

No full-text

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Two-pion production in proton-proton collisions near threshold

Johanson, Jan ;Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för kärn- och partikelfysik

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2000

Link to full text

20 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (12)

Creation Date 

From To
 1. Before 1992  (3)
 2. 1992 To 1999  (4)
 3. 2000 To 2006  (4)
 4. 2007 To 2011  (6)
 5. After 2011  (3)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Swedish  (11)
 2. English  (11)
 3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait