skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 105  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: subject: Research Article remove Author/Creator: Wang, Wei remove subject: Aged remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Downregulation of GAS5 Promotes Bladder Cancer Cell Proliferation, Partly by Regulating CDK6

Liu, Zhihong ; Wang, Wei ; Jiang, Juntao ; Bao, Erdun ; Xu, Dongliang ; Zeng, Yigang ; Tao, Le ; Qiu, Jianxin ;Vlahou, Antonia (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Anterior and Posterior Ocular Biometry in Healthy Chinese Subjects: Data Based on AS-OCT and SS-OCT

Huang, Wenbin ; Gao, Xinbo ; Li, Xingyi ; Wang, Jiawei ; Chen, Shida ; Wang, Wei ; Du, Shaolin ; He, Mingguang ; Zhang, Xiulan ;Vavvas, Demetrios (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparison of Endoscopic Ultrasonography and Multislice Spiral Computed Tomography for the Preoperative Staging of Gastric Cancer - Results of a Single Institution Study of 610 Chinese Patients

Feng, Xing-Yu ; Wang, Wei ; Luo, Guang-Yu ; Wu, Jing ; Zhou, Zhi-Wei ; Li, Wei ; Sun, Xiao-Wei ; Li, Yuan-Fang ; Xu, Da-Zhi ; Guan, Yuan-Xiang ; Chen, Shi ; Zhan, You-Qing ; Zhang, Xiao-Shi ; Xu, Guo-Liang ; Zhang, Rong ; Chen, Ying-Bo ;Takabe, Kazuaki (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cytokine and Antibody Based Diagnostic Algorithms for Sputum Culture-Positive Pulmonary Tuberculosis

Chen, Tao ; Lin, Jinfei ; Wang, Wei ; Fleming, Joy ; Chen, Liang ; Wang, Yunxia ; Li, Haicheng ; Guo, Huixin ; Zhou, Jie ; Chen, Xunxun ; Chen, Yuhui ; Liao, Qinghua ; Shu, Yang ; Tan, Yaoju ; Yu, Meiling ; Li, Guozhou ; Zhou, Lin ; Zhong, Qiu ; Bi, Lijun ; Guo, Lina ; Zhao, Meigui ;Ivanyi, Juraj (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Modifying Role of GSTP1 Polymorphism on the Association between Tea Fluoride Exposure and the Brick-Tea Type Fluorosis

Wu, Junhua ; Wang, Wei ; Liu, Yang ; Sun, Jing ; Ye, Yan ; Li, Bingyun ; Liu, Xiaona ; Liu, Hongxu ; Sun, Zhenqi ; Li, Mang ; Cui, Jing ; Sun, Dianjun ; Yang, Yanmei ; Gao, Yanhui ;Devaney, Joseph (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ratio of Metastatic to Examined Lymph Nodes, a Helpful Staging System and Independent Prognostic Factor of Esophagogastric Junction Cancer

Zhang, Hao ; Wang, Wei ; Diao, Dongmei ; Cheng, Yao ; Song, Yongchun ; Zhu, Kun ; Dang, Chengxue ;Lee, Ju-Seog (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Glycated Hemoglobin Independently Predicts Stroke Recurrence within One Year after Acute First-Ever Non-Cardioembolic Strokes Onset in A Chinese Cohort Study

Wu, Shuolin ; Shi, Yuzhi ; Wang, Chunxue ; Jia, Qian ; Zhang, Ning ; Zhao, Xingquan ; Liu, Gaifen ; Wang, Yilong ; Liu, Liping ; Wang, Yongjun ; Gong, Yan

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Reduced Expression of Transcription Factor AP-2α Is Associated with Gastric Adenocarcinoma Prognosis ( AP-2α in Gastric Adenocarcinoma)

Wang, Wei ; Lv, Lin ; Pan, Ke ; Zhang, Yu ; Zhao, Jing-jing ; Chen, Ju-gao ; Chen, Yi-bing ; Li, Yong-qiang ; Wang, Qi-jin ; He, Jia ; Chen, Shi-ping ; Zhou, Zhi-wei ; Xia, Jian-chuan ;Yamaoka, Yoshio (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e24897 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Accumulation and Prognosis Value of Tumor Infiltrating IL-17 Producing Cells in Esophageal Squamous Cell Carcinoma (IL-17 Producing Cells in ESCC)

Lv, Lin ; Pan, Ke ; Li, Xiao-dong ; She, Ke-lin ; Zhao, Jing-jing ; Wang, Wei ; Chen, Ju-gao ; Chen, Yi-bin ; Yun, Jing-ping ; Xia, Jian-chuan ;Dieli, Francesco (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(3), p.e18219 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Influenza A/H1N1 2009 Pandemic and Respiratory Virus Infections, Beijing, 2009–2010 (Influence of A/H1N1 2009pdm on Respiratory Viruses)

Yang, Yaowu ; Wang, Zhong ; Ren, Lili ; Wang, Wei ; Vernet, Guy ; Paranhos-Baccalà, Gláucia ; Jin, Qi ; Wang, Jianwei ;Cowling, Benjamin J. (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e45807 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Incorporation of Extranodal Metastasis of Gastric Carcinoma into the 7th Edition UICC TNM Staging System

Wang, Wei ; Li, Yuanfang ; Zhang, Yu ; Yuan, Xiuhong ; Xu, Dazhi ; Guan, Yuanxiang ; Feng, Xingyu ; Chen, Yingbo ; Sun, Xiaowei ; Li, Wei ; Zhan, Youqing ; Zhou, Zhiwei ;Ng, Irene Oi Lin (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cerebral Microbleeds Are Associated with Deep White Matter Hyperintensities, but Only in Hypertensive Patients

Gao, Zhongbao ; Wang, Wei ; Wang, Zhenfu ; Zhao, Xingli ; Shang, Yanchang ; Guo, Yaner ; Gong, Mei ; Yang, Lijuan ; Shi, Xiaobing ; Xu, Xian ; An, Ningyu ; Wu, Weiping ;Herholz, Karl (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Decreased Expression of the GATA3 Gene Is Associated with Poor Prognosis in Primary Gastric Adenocarcinoma

Keshari, Rajiv Prasad ; Wang, Wei ; Zhang, Yu ; Wang, Dan-Dan ; Li, Yuan-Fang ; Yuan, Shu-Qiang ; Qiu, Hai-Bo ; Huang, Chun-Yu ; Chen, Yong-Ming ; Xia, Jian-Chuan ; Zhou, Zhi-Wei ;Dolcetti, Riccardo (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Prognostic Value of Tumor-Infiltrating Neutrophils in Gastric Adenocarcinoma after Resection (Intratumoral Neutrophils in Gastric Adenocarcinoma)

Zhao, Jing-jing ; Pan, Ke ; Wang, Wei ; Chen, Ju-gao ; Wu, Yan-heng ; Lv, Lin ; Li, Jian-jun ; Chen, Yi-bing ; Wang, Dan-dan ; Pan, Qiu-zhong ; Li, Xiao-dong ; Xia, Jian-chuan ;Georgakoudi, Irene (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e33655 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Methylation of p15 INK4b and Expression of ANRIL on Chromosome 9p21 Are Associated with Coronary Artery Disease (Chromosome 9p21, Epigenetic Changes and CAD)

Zhuang, Jianhui ; Peng, Wenhui ; Li, Hailing ; Wang, Wei ; Wei, Yidong ; Li, Weiming ; Xu, Yawei ;Stoll, Monika (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e47193 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Clinical Features of Severe Wasp Sting Patients with Dominantly Toxic Reaction: Analysis of 1091 Cases

Xie, Cuihong ; Xu, Shabei ; Ding, Fengfei ; Xie, Minjie ; Lv, Jiagao ; Yao, Jihua ; Pan, Dengji ; Sun, Qian ; Liu, Chenchen ; Chen, Tie ; Li, Shusheng ; Wang, Wei ;Zirlik, Andreas (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Profiling Plasma Peptides for the Identification of Potential Ageing Biomarkers in Chinese Han Adults (Proteomic Analysis in Plasma Protein)

Lu, Jiapeng ; Huang, Yuqing ; Wang, Youxin ; Li, Yan ; Zhang, Yujun ; Wu, Jingjing ; Zhao, Feifei ; Meng, Shijiao ; Yu, Xinwei ; Ma, Qingwei ; Song, Manshu ; Chang, Naibai ; Bittles, Alan H ; Wang, Wei ;Scuteri, Angelo (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e39726 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Protein Analysis of Atrial Fibrosis via Label-Free Proteomics in Chronic Atrial Fibrillation Patients with Mitral Valve Disease

Zhang, Peide ; Wang, Wei ; Wang, Xin ; Wang, Xu ; Song, Yunhu ; Han, Yong ; Zhang, Jing ; Zhao, Hui ;Ai, Xun (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Decreased Expression of the ARID1A Gene Is Associated with Poor Prognosis in Primary Gastric Cancer ( ARID1A and Gastric Cancer)

Wang, Dan-dan ; Chen, Yi-bing ; Pan, Ke ; Wang, Wei ; Chen, Shi-ping ; Chen, Ju-gao ; Zhao, Jing-jing ; Lv, Lin ; Pan, Qiu-zhong ; Li, Yong-qiang ; Wang, Qi-jing ; Huang, Li-xi ; Ke, Miao-la ; He, Jia ; Xia, Jian-chuan ;Tan, Patrick (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e40364 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Decreased Expression of Transcription Elongation Factor A-Like 7 Is Associated with Gastric Adenocarcinoma Prognosis

Huang, Chun-Yu ; Chen, Yong-Ming ; Zhao, Jing-Jing ; Chen, Yi-Bing ; Jiang, Shan-Shan ; Yan, Shu-Mei ; Zhao, Bai-Wei ; Pan, Ke ; Wang, Dan-Dan ; Lv, Lin ; Li, Yuan-Fang ; Wang, Wei ; Zhou, Zhi-Wei ; Xia, Jian-Chuan ;Katoh, Masaru (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

Results 1 - 20 of 105  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Creation Date 

From To
 1. Before 2009  (2)
 2. 2009 To 2010  (6)
 3. 2011 To 2012  (15)
 4. 2013 To 2015  (30)
 5. After 2015  (52)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last 3 Months  (3)
 2. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Wang, Wei
 2. Wang, W
 3. Wei Wang
 4. Zhang, Xiulan
 5. Li, Wei

Searching Remote Databases, Please Wait