skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 71  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 next page
Show only
Refined by: language: Polish remove subject: Agribusiness remove top level: Full Text Online remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

BADANIA NAUKOWE JAKO WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA

Krasowicz, Stanisław

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Petrovska, Iryna ; Pietrych, Łukasz

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ISTOTA I CELE KRAJOWYCH I REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W SEKTORZE ROLNYM

Wiatrak, Andrzej Piotr

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Uwarunkowania rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce

Magdalena Zubrzycka ; Janusz Wojdalski ; Karol Tucki ; Mariusz Zubrzycki

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zróżnicowanie zasobów ziemi w krajach Unii Europejskiej

Ossowska, Luiza ; Janiszewska, Dorota A

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Projekcja opłacalności uprawy zbóż w Polsce w 2022 roku na tle prognozy produkcji zbóż w Unii Europejskiej do 2030 roku

Skarżyńska, Aldona ; Pietrych, Łukasz

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej

Szczukocka, Agata

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim

Popovych, Andriy

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wycena nieruchomości rolnych z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego

Kozioł-Kaczorek, Dorota

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

Zuzek, Dagmara K ; Mickiewicz, Bartosz A

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Typy zachowań oszczędnościowych osób młodych w Gruzji na przykładzie mieszkańców Tbilisi

Anioła-Mikołajczak, Paulina ; Chudzian, Joanna ; Pataraia, Larisa

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe

Pietrzykowski, Robert

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KONDYCJA FINANSOWA GMIN WIEJSKICH WIELKOPOLSKI W LATACH 2007-2011

Bieniasz, Anna ; Gołaś, Zbigniew

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena sytuacji towarowych gospodarstw rolnych państw UE z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego

Kisielińska, Joanna

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Występowanie efektu Kinga na wybranych rynkach rolnych w Polsce

Krawczak, Marcin ; Rembisz, Włodzimierz

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie

Rembisz, Włodzimierz ; Waszkowski, Adam

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Identyfikacja głównych determinant rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskie

Zaród, Jadwiga

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przestrzenne zmiany w strukturze produkcji rolnej w Unii Europejskiej

Tłuczak, Agnieszka

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ZASTOSOWANIE METOD TAKSONOMICZNYCH W BADANIU WARUNKÓW ŻYCIA W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bąk, Iwona ; Szczecińska, Beata

Link to full text

Results 1 - 20 of 71  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (2)

Creation Date 

From To
 1. Before 2009  (8)
 2. 2009 To 2011  (14)
 3. 2012 To 2013  (12)
 4. 2014 To 2016  (24)
 5. After 2016  (13)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last 3 Months  (2)
 2. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait