skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

4 Results  for Central Connecticut State University

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Popyt na żywność w krajach UE w warunkach spowolnienia gospodarczego

Wyrzykowski, Paweł

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w sferze agrobiznesu

Wołoszyn, Jan ; Ratajczak, Marcin

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności

Jałowiecki, Piotr ; Jałowiecka, Ewa

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej

Sieczko, Anna ; Sieczko, Leszek

Link to full text

4 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait