skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 29  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page
Refined by: subject: Research Article remove Author/Creator: Chen, Yan remove subject: Middle Aged remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Role of IL-23/Th17 Pathway in Patients with Primary Immune Thrombocytopenia

Ye, Xin ; Zhang, Lei ; Wang, Hui ; Chen, Yan ; Zhang, Weiwei ; Zhu, Rongrong ; Fang, Chaoping ; Deng, Anmei ; Qian, Baohua ;Kuwana, Masataka (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Body Mass Index Is Associated with Physical Performance in Suburb-Dwelling Older Chinese: A Cross-Sectional Study

Shen, Suxing ; Li, Jing ; Guo, Qi ; Zhang, Wen ; Wang, Xiuyang ; Fu, Liyuan ; Li, Linke ; An, Yufang ; Liu, Weixi ; Li, Hongyun ; Huang, Tao ; Zhang, Zedan ; Niu, Kaijun ;Chen, Yan (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Expression and Methylation of Mitochondrial Transcription Factor A in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients with Lung Cancer

Peng, Hong ; Yang, Min ; Chen, Zhi-Yong ; Chen, Ping ; Guan, Cha-Xiang ; Xiang, Xu-Dong ; Cai, Shan ; Chen, Yan ; Fang, Xiang ;Tost, Jorg (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Long-Term Outcomes of Percutaneous Cryoablation for Patients with Hepatocellular Carcinoma within Milan Criteria

Rong, Guanghua ; Bai, Wenlin ; Dong, Zheng ; Wang, Chunping ; Lu, Yinying ; Zeng, Zhen ; Qu, Jianhui ; Lou, Min ; Wang, Hong ; Gao, Xudong ; Chang, Xiujuan ; An, Linjing ; Li, Hongyan ; Chen, Yan ; Hu, Ke-Qin ; Yang, Yongping ;Huang, Yi-Hsiang (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Upregulation of Bone Morphogenetic Protein-2 Synthesis and Consequent Collagen II Expression in Leptin-stimulated Human Chondrocytes

Chang, Shun-Fu ; Hsieh, Rong-Ze ; Huang, Kuo-Chin ; Chang, Cheng Allen ; Chiu, Fang-Yao ; Kuo, Hsing-Chun ; Chen, Cheng-Nan ; Su, Yu-Ping ;Chen, Yan (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effects of One-Hour Training Course and Spirometry on the Ability of Physicians to Diagnose and Treat Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Cai, Shan ; Qin, Li ; Tanoue, Lynn ; Hu, Anmei ; Jia, Xiujie ; Luo, Hong ; Chen, Yan ; Chen, Ping ; Peng, Hong ;Su, Yunchao (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparison of Contrast-Enhanced Isotropic 3D-GRE-T1WI Sequence versus Conventional Non-Isotropic Sequence on Preoperative Staging of Cervical Cancer

Yu, Xiaoduo ; Lin, Meng ; Ye, Feng ; Ouyang, Han ; Chen, Yan ; Zhou, Chunwu ; Su, Zihua ;Gupta, Sudeep (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Incidence, Clinical Features and Impact on Anti-Tuberculosis Treatment of Anti-Tuberculosis Drug Induced Liver Injury (ATLI) in China

Shang, Penghui ; Xia, Yinyin ; Liu, Feiying ; Wang, Xiaomeng ; Yuan, Yanli ; Hu, Daiyu ; Tu, Dehua ; Chen, Yixin ; Deng, Peiyuan ; Cheng, Shiming ; Zhou, Lin ; Ma, Yu ; Zhu, Lizhen ; Gao, Weiwei ; Wang, Hongyuan ; Chen, Dafang ; Yang, Li ; He, Pingping ; Wu, Shanshan ; Tang, Shaowen ; Lv, Xiaozhen ; Shu, Zheng ; Zhang, Yuan ; Yang, Zhirong ; Chen, Yan ; Li, Na ; Sun, Feng ; Li, Xiaoting ; He, Yingjian ; Garner, Paul ; Zhan, Siyan ;Cattamanchi, Adithya (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Upregulation of Circulating PD-L1/PD-1 Is Associated with Poor Post-Cryoablation Prognosis in Patients with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma (Circulating PD-1/PD-L1 in HCC Patients)

Zeng, Zhen ; Shi, Feng ; Zhou, Lin ; Zhang, Min-Na ; Chen, Yan ; Chang, Xiu-Juan ; Lu, Yin-Ying ; Bai, Wen-Lin ; Qu, Jian-Hui ; Wang, Chun-Ping ; Wang, Hong ; Lou, Min ; Wang, Fu-Sheng ; Lv, Ji-Yun ; Yang, Yong-Ping ;Luk, John (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e23621 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Epidemiology and cost analysis for patients with oral cancer in a university hospital in China

Han, Sheng ; Chen, Yan ; Ge, Xu ; Zhang, Ming ; Wang, Jinwei ; Zhao, Qingbo ; He, Jianjun ; Wang, Zhenghong

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.196-196 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Associations of CFH Polymorphisms and CFHR1-CFHR3 Deletion with Blood Pressure and Hypertension in Chinese Population ( CFH Polymorphism and Hypertension)

Gan, Wei ; Wu, Johnna ; Lu, Ling ; Xiao, Xu ; Huang, Heng ; Wang, Fulong ; Zhu, Jingwen ; Sun, Liang ; Liu, Gang ; Pan, Yi ; Li, Huaixing ; Lin, Xu ; Chen, Yan ;Yao, Yong-gang (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e42010 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Association of Mitochondrial DNA Variations with Lung Cancer Risk in a Han Chinese Population from Southwestern China (mtDNA Variations and Lung Cancer Risk)

Zheng, Shizhen ; Qian, Pin ; Li, Fuxiang ; Qian, Guisheng ; Wang, Changzheng ; Wu, Guoming ; Li, Qi ; Chen, Yan ; Li, Jin ; Li, Haining ; He, Binfeng ; Ji, Fuyun ;Yang, Pan-chyr (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31322 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Role of Activated Rac1/Cdc42 in Mediating Endothelial Cell Proliferation and Tumor Angiogenesis in Breast Cancer

Ma, Ji ; Xue, Yan ; Liu, Wenchao ; Yue, Caixia ; Bi, Feng ; Xu, Junqing ; Zhang, Jian ; Li, Yan ; Zhong, Cuiping ; Chen, Yan ;Ushio-Fukai, Masuko (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ZEB2 Mediates Multiple Pathways Regulating Cell Proliferation, Migration, Invasion, and Apoptosis in Glioma (ZEB2 in Glioma)

Qi, Songtao ; Song, Ye ; Peng, Yuping ; Wang, Hao ; Long, Hao ; Yu, Xiaoli ; Li, Zhiyong ; Fang, Luxiong ; Wu, Aibing ; Luo, Weiren ; Zhen, Yan ; Zhou, Ying ; Chen, Yan ; Mai, Chunping ; Liu, Zhen ; Fang, Weiyi ;Ahmad, Aamir (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e38842 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Expression of Tumor Necrosis Factor-Alpha-Mediated Genes Predicts Recurrence-Free Survival in Lung Cancer

Wang, Baohua ; Song, Ning ; Yu, Tong ; Zhou, Lianya ; Zhang, Helin ; Duan, Lin ; He, Wenshu ; Zhu, Yihua ; Bai, Yunfei ; Zhu, Miao ;Franco, Renato (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Polymorphisms in LNK Gene Correlated to the Clinical Type of Myeloproliferative Neoplasms

Chen, Yan ; Fang, Fang ; Hu, Yang ; Liu, Qian ; Bu, Dingfang ; Tan, Mei ; Wu, Liusong ; Zhu, Ping ;Eaves, Connie J (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Filaggrin Gene Mutation c.3321delA Is Associated with Various Clinical Features of Atopic Dermatitis in the Chinese Han Population

Meng, Li ; Wang, Li ; Tang, Huayang ; Tang, Xianfa ; Jiang, Xiaoyun ; Zhao, Jinhua ; Gao, Jing ; Li, Bing ; Fu, Xuhui ; Chen, Yan ; Yao, Weiyi ; Zhan, Wenying ; Wu, Bo ; Duan, Dawei ; Shen, Changbing ; Cheng, Hui ; Zuo, Xianbo ; Yang, Sen ; Sun, Liangdan ; Zhang, Xuejun ;Yao, Yong-Gang (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Relevance of Plasma Obestatin and Early Arteriosclerosis in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Gu, Peng-Ying ; Kang, Dong-Mei ; Wang, Wei-Dong ; Chen, Yan ; Zhao, Zhi-Hong ; Zheng, Hui ; Ye, Shan-Dong

Journal of Diabetes Research, 2013, Vol.2013 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Variations of Tongue Coating Microbiota in Patients with Gastric Cancer

Hu, Jie ; Han, Shuwen ; Chen, Yan ; Ji, Zhaoning ;Blasiak, Janusz

BioMed Research International, 2015, Vol.2015, 7 pages [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Epidemiology of severe mental illness in Hunan province in central China during 2014-2015: A multistage cross-sectional study

Wang, Dongxin ; Ma, Jing ; Tan, Lihong ; Chen, Yan ; Li, Xiaosong ; Tian, Xuefei ; Zhou, Xuhui ; Liu, Xuejun ;Zhang, Xiang Yang (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions

Results 1 - 20 of 29  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Creation Date 

From To
 1. Before 2012  (4)
 2. 2012 To 2013  (6)
 3. 2014 To 2015  (9)
 4. 2016 To 2018  (9)
 5. After 2018  (1)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Chen, Yan
 2. Chen, Y
 3. Yu, Shenping
 4. Lu, Baolan
 5. Shen, Bingqi

Searching Remote Databases, Please Wait