skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 86  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

WIEŚ, OBSZAR WIEJSKI, LUDNOŚĆ WIEJSKA – O PROBLEMACH Z ICH DEFINIOWANIEM. WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE

Stanny, Monika

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

EKONOMICZNE I HYDRAULICZNE KRYTERIA UTRZYMANIA DOBREGO STANU ROWÓW MELIORACYJNYCH

Walczak, Natalia ; Hämmerling, Mateusz ; Bykowski, Jerzy ; Walczak, Zbigniew

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Petrovska, Iryna ; Pietrych, Łukasz

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

DEFINIOWANIE KATEGORII „WIEŚ” NA POCZĄTKU XXI WIEKU, CZYLI O KŁOPOTACH BADACZA OBSZARÓW WIEJSKICH

Śpiewak, Ruta

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

PRODUKTY REGIONALNE – ANALIZA PREFERENCJI KONSUMENTÓW

Tłuczak, Agnieszka

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS

Standar, Aldona

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia

Wolski, Oskar

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zanieczyszczenia środowiska a działalność proekologiczna w Polsce w 2015 roku w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej

Kukuła, Karol

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zróżnicowanie zasobów ziemi w krajach Unii Europejskiej

Ossowska, Luiza ; Janiszewska, Dorota A

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym

Kukuła, Karol ; Luty, Lidia

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Projekcja opłacalności uprawy zbóż w Polsce w 2022 roku na tle prognozy produkcji zbóż w Unii Europejskiej do 2030 roku

Skarżyńska, Aldona ; Pietrych, Łukasz

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej

Szczukocka, Agata

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wilkin, Jerzy

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim

Popovych, Andriy

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wycena nieruchomości rolnych z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego

Kozioł-Kaczorek, Dorota

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Typy zachowań oszczędnościowych osób młodych w Gruzji na przykładzie mieszkańców Tbilisi

Anioła-Mikołajczak, Paulina ; Chudzian, Joanna ; Pataraia, Larisa

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe

Pietrzykowski, Robert

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KONDYCJA FINANSOWA GMIN WIEJSKICH WIELKOPOLSKI W LATACH 2007-2011

Bieniasz, Anna ; Gołaś, Zbigniew

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wilkin, Jerzy

Link to full text

Results 1 - 20 of 86  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (4)

Searching Remote Databases, Please Wait