skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 46  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page
Refined by: Location: Polish - Stack 2 remove subject: Socialism remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Bezpodstawność i szkodliwość walki klasowej

Stankowski, A.

Poznań : Sekretariat Chrześcijańskiego Narodowego Stronnictwa Pracy 1921

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX39.5 S8 )()

2
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

From state socialism to democracy? : the Polish case

Matejko, Alexander, 1924-

Edmonton : University of Alberta 1983

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HN537.5 M425 )()

3
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Rewolucja manadżerska

Burnham, James, 1905-1987.

Paryż : Instytut Literacki 1958

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (JC252 B813 )()

4
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Kapitalizm, socjalizm i katolicka doktryna społeczno-ekonomiczna na tle katastrofy świata

Manteuffel, Marian.

Warszawa : Nakł. Księg. F. Hoesicka 1933

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (BX1395 M35 )()

5
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Socialism is not inevitable : an evaluation of collectivism against the background of traditional values

Koźmian, Henryk K.

New York, N. Y. : William Frederick press [1943]

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX86 K75 )()

6
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Wybór pism

Luxemburg, Rosa, 1871-1919. ;Krauze, Bronisław.

Warszawa : Książka i Wiedza 1959

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX276 L844 )()

7
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Idea demokracji w tradycji myśli socjalistycznej : wybór tekstów

Rudziński, Roman.

Warszawa : Książka i Wiedza 1974

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX39 I37 )()

8
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ruch socjalistyczny w Krakowie, 1890-1914 : na tle ruchu robotniczego w zachodniej Galicji

Buszko, Józef.

Kraków : Wydawn. Literackie 1961

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX315.7 K63 B8 )()

9
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Capitalism, socialism and the State.

Oxford : Oxford University Press 1980-1982

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HB501 C355 )()

10
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Kwestya polska a socyalizm

Gumplowicz, Władysław, 1869-1909.

Warszawa : Nakładem Wydawnictwa Dzieł Społeczno-Politycznych "Życie" 1908

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (DK4182 G85 )()

11
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Kronika ruchu rewolucyjnego w Polsce.

Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych, Warsaw.

Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia B. Więźniów Politycznych. 1935

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX8 K75 )()

12
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Socyalizm, demokracya, patryotyzm : wydawnictwo w celu uczczenia czterdziestoletniego jubileuszu pisarskiego Bol. Limanowskiego, 1860-1900.

Limanowski, Bolesław, 1835-1935.

Kraków : Skł. gł. w Ksiȩg. Polskiej Partyi Socyalistycznej 1902

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (H59 L45 S6 )()

13
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Bezustanna walka; wspomnienia, 1883-[1935]

Drobner, Bolesław.

Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1962-

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX260 G3 D7 )()

14
The history of the "proletariat" : the emergence of Marxism in the Kingdom of Poland, 1870-1887
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

The history of the "proletariat" : the emergence of Marxism in the Kingdom of Poland, 1870-1887

Naimark, Norman M.

Boulder, Colo. : East European Quarterly ; New York : distributed by Columbia University Press 1979

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX315.7 A6 N34 )()

15
Theory and reality : the development of social systems
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Theory and reality : the development of social systems

Bieńkowski, Władysław.

London ; New York : Allison & Busby ; New York, NY : Distributed in the USA by Schocken Books 1981

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HM131 B495 )()

16
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Wizerunki przyszłości socyalistycznej : (podług zasad Bebla)

Richter, Eugen, 1838-1906.

Poznań : Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego 1892

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX276 R525 )()

17
Material Type:
Multiple Versions

Socialism, capitalism, transformation

Balcerowicz, Leszek.

Multiple versions found
View 2 versions

18
Solidarność z wolnośćia
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Solidarność z wolnośćia

Lavoie, Don, 1951-

Washington? : Cato Institute 1982

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HX630 S65 )()

19
Świadectwo czasu : wybór artykułów i przemówień z komentarzami autora
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Świadectwo czasu : wybór artykułów i przemówień z komentarzami autora

Szwalbe, Stanisław, 1898-1996. ;Landy-Tołwińska, Joanna.

Warszawa : Wydawn. Spółdzielcze 1988

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HD3517.7 A4 S99 )()

20
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Wstęp do ekonomii politycznej

Luxemburg, Rosa, 1871-1919.

Warszawa : Książka i Wiedza 1959

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HB175 L716 )()

Results 1 - 20 of 46  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Luxemburg, Rosa
  2. Himka, John-Paul
  3. Koźmian, Henryk K
  4. Balcerowicz, Leszek
  5. Ciesielski, Stanisław

Searching Remote Databases, Please Wait