skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

12 Results  for Central Connecticut State University

Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KAPITAŁ INTELEKTUALNY POLSKIEGO SADOWNICTWA

Łakomiak, Aleksandra

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wiśniewski, Piotr

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Zarzadzanie, 2018, Vol.45(2), pp.127-135 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

IMPORTANCE OF KNOWLEDGE FOR ECONOMY IN THE CONTEXT OF MACRO- AND MICROECONOMICS

Czerwiński, Artur

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Zarzadzanie, 2018, Vol.45(3), pp.99-110 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wybrane zagadnienia dotyczące pomiaru, wyceny,ewidencji i ujęcia w sprawozdawczości kapitału intelektualnego. Artykuł polemiczny  

Ewa Chojnacka ; Jolanta Wiśniewska

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 01 September 2015, Vol.139(83), pp.35-64

Link to full text

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Krzyżanowska, Krystyna ; Kowalewski, Marcin

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kapitał ludzki w aspekcie kapitału intelektualnego w rolnictwie

Brodzińska, Katarzyna

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie

Kozera, Magdalena

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce

Kozera, Magdalena

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sprawozdawczość finansowa i kapitał intelektualny

Artur Paździor

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 01 October 2009, Vol.107(51), pp.109-118

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

 Dokonania finansowe zespołówa postrzegana wartość kapitału intelektualnegona przykładzie jednostki sektora usług finansowych

Andrzej Piosik

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 01 February 2009, Vol.104(48), pp.125-144

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych

Kozera, Magdalena

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Influence of selected strategic variables on the development of the intellectual capital of an enterprise

Prusak Rafał

Management, 01 May 2014, Vol.18(1), pp.199-212 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions

12 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (3)

Creation Date 

From To
 1. Before 2011  (3)
 2. 2011 To 2013  (1)
 3. 2014 To 2014  (2)
 4. 2015 To 2017  (4)
 5. After 2017  (2)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Polish  (8)
 2. English  (5)
 3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait