skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 357  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Security for a new Europe : the Vienna negotiations on confindence- and security-building measures 1989-90, and beyond
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Security for a new Europe : the Vienna negotiations on confindence- and security-building measures 1989-90, and beyond

Borawski, John.

London ; Washington : Brassey's ; Riverside, NJ : Orders, Macmillan Pub. Co. 1992

Available at Central Connecticut State University  Stack Level 4  (JX1974 B643 1992 )()

2
From the Atlantic to the Urals : negotiating arms control at the Stockholm conference
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

From the Atlantic to the Urals : negotiating arms control at the Stockholm conference

Borawski, John.

Washington : Pergamon-Brassey's 1988

Available at Central Connecticut State University  Stack Level 4  (JX1974 B64 1988 )()

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Interventionsstudie i syfte att främja läsförmågan hos barn som kämpar med sin läsning

Fälth, Linda

Dyslexi, 2013, Vol.18(3), pp.24-25

Link to full text

4
Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd: en studie i professionalitet och medmänsklighet
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd: en studie i professionalitet och medmänsklighet

Hydén, Margareta ; Johansson, Monica

2014

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ungdomsarbetslösheten :: åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik

Håkansson, Peter

Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2014, Vol.20(2), pp.41-57 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lässvårigheter i år 1: en kvalitativ studie om speciallärares erfarenheter av och arbetssätt med lässvårigheter i år 1

Odsander, Lena ;Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande ; Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap

2014

Link to full text

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hur möter pedagoger elevers olika förutsättningar för lärande i läs-, skriv och matematikutveckling?: En studie av pedagogers syn på hinder i läs-, skriv- och matematikutvecking.

Johansson, Mia ; Viberg, Marie ;Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

2015

Link to full text

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Working 9 to 5: En studie om ungdomsarbetslöshet

Berntsson, Anneli ; Mellbin, Sara ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA

2011

Link to full text

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Om rättigheternas gränser. Tillämplighet på nationell nivå för Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Olivecrona, Peter ;Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen

2014

Link to full text

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

To understand and support students with reading and writing difficulties: but how? Teacher´s toughts about the problem, the reasons and possible actions.
Att förstå och stödja elever med läs- och skrivsvårigheter: men hur? Lärares uppfattningar av problemet, dess orsaker och möjliga åtgärder.

Erdal, Funda ;Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik

University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences 2013

Link to full text

11
Dricksvattenutredningens preliminära förslag till åtgärder för trygg och säker dricksvattenförsörjning – Vilka är de samhällsekonomiska nyttorna och vad behövs för att dessa ska bli verklighet?
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Dricksvattenutredningens preliminära förslag till åtgärder för trygg och säker dricksvattenförsörjning – Vilka är de samhällsekonomiska nyttorna och vad behövs för att dessa ska bli verklighet?

Söderqvist, Tore ; Lindhe, Andreas ; Rosen, Lars ; Sjöstrand, Karin ; Bergion, Viktor ; Soutukorva, Åsa

2016

Link to full text

View all versions
12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Recruitment and ethnic discrimination.
Rekrytering och etnisk diskriminering.

Nyström, Emma ;Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen

2014

Link to full text

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lönsam energieffektivisering: Ett samarbete mellan ÅF och kund

Jonsson, Robin ;Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper

2011

Link to full text

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Att motivera till hälsa: Hälsofrämjande arbete utifrån metodiken motiverande samtal

Kindahl, AnnaMaria ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

2013

Link to full text

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Recruitment and ethnic discrimination.
Rekrytering och etnisk diskriminering.

Nyström, Emma ;Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen

2014

Link to full text

16
Trygghet i lokalområdet : resultat från Oxie områdesundersökning 2012. Om upplevelser av trygghet, brott och lokala problem
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Trygghet i lokalområdet : resultat från Oxie områdesundersökning 2012. Om upplevelser av trygghet, brott och lokala problem

Mellgren, Caroline ; Kronkvist, Karl

2013

Link to full text

View all versions
17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

– Call the parents!: A study about young learners’ thoughts and ideas concerning bullying and anti-bullying prevention
– Ring föräldrarna!: En studie om lågstadieelevers tankar och idéer om mobbning och hur mobbing bör förebyggas

Ohlsson, Stefan ; Uddeskog, Ida ;Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

2016

Link to full text

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Förebygga, identifiera och åtgärda: Om elevers läs- och skrivproblematik i årskurs 1-3

Tronde, Malin ;Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete

2014

Link to full text

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Barnfetma: en kvalitativ studie om förebyggande och behandlande åtgärder

Sund, Elin ;Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

2012

Link to full text

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En sluss för ungdomar in i arbetslivet: En komparativ studie mellan Telge Tillväxt och Klivet

Ågren, Jamsine ; Isho, Lourd ;Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

2013

Link to full text

Results 1 - 20 of 357  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Dissertations  (293)
 2. Text Resources  (33)
 3. Books  (21)
 4. Book Chapters  (3)
 5. Articles  (2)
 6. Other  (1)
 7. Conference Proceedings  (1)
 8. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2000  (8)
 2. 2000 To 2004  (19)
 3. 2005 To 2009  (66)
 4. 2010 To 2015  (151)
 5. After 2015  (113)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (14)
 2. Last 3 Months  (19)
 3. More options open sub menu

Language 

 1. Swedish  (350)
 2. English  (122)
 3. Norwegian  (1)
 4. Vietnamese  (1)
 5. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait