skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

17 Results  for Central Connecticut State University

Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aldersblanding som læringssystem

Berg-Olsen, Anita

Berg-Olsen, A. (2012). Aldersblanding som læringssystem. Norsk pedagogisk tidsskrift 96(5), 361-372. [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aldersblanding som læringssystem

Berg - Olsen, Anita

2012

Link to full text

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Omsorg eller formål : rasjonalitet og dilemmaer i fådeltskolen

Berg - Olsen, Anita

Universitetet i Tromsø, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2008

Link to full text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Omsorg eller formål : rasjonalitet og dilemmaer i fådeltskolen

Berg-Olsen, Anita

Universitetet i Tromsø, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2008

Link to full text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Omsorg eller formål : rasjonalitet og dilemmaer i fådeltskolen

Berg-Olsen, Anita ;Høgmo, Asle

Universitetet i Tromsø 2009

Link to full text

6
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Aldersblanding med forankring i stadsorientert pedagogikk som didaktisk strategi i fulldelte skoler

Berg-Olsen, Anita

2011

Link to full text

7
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Kvalitet i små skoler

Berg-Olsen, Anita

2011

Link to full text

8
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Barnehagen som identitetsskapende kontekst - et forskningsprosjekt i startfasen

Berg-Olsen, Anita

2011

Link to full text

9
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Små skoler i små samfunn : å studere utdanning og læring i kontekst

Berg-Olsen, Anita

2008

Link to full text

10
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Forskjellighet og likeverdighet : en dekonstruktiv lesning av kunnskap og utdanning i den fådelte skolen

Berg-Olsen, Anita

2008

Link to full text

11
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Lærerutdannere i praksisfeltet : hospitering i barnehage og grunnskole

Knutsen, Oddbjørn ; Berg-Olsen, Anita ; Solbakken, Bente ; Wie, Anne-Lise

2009

Link to full text

12
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Forskjellighet og likeverdighet : en dekonstruktiv lesning av kunnskap og utdanning i den fådelte skolen

Berg - Olsen, Anita

Link to full text

13
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Små skoler i små samfunn : å studere utdanning og læring i kontekst

Berg - Olsen, Anita

Link to full text

14
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Barnehagen som identitetsskapende kontekst - et forskningsprosjekt i startfasen

Berg - Olsen, Anita

Link to full text

15
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Kvalitet i små skoler

Berg - Olsen, Anita

Link to full text

16
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Aldersblanding med forankring i stadsorientert pedagogikk som didaktisk strategi i fulldelte skoler

Berg - Olsen, Anita

Link to full text

17
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Lærerutdannere i praksisfeltet : hospitering i barnehage og grunnskole

Knutsen, Oddbjørn ; Berg - Olsen, Anita ; Solbakken, Bente ; Wie, Anne - Lise

Link to full text

17 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (1)

Searching Remote Databases, Please Wait